Annons

BoIS-möte ajournerat

Robert Carlén, en av ordförandekandidaterna, hedersordförande Kenneth Håkansson, Urban Jansson, även han kandidat till ordförandeposten, ordförande Gabriel Munck samt Gamla BoISares ordförande Claes Cronqvist överlägger och kommer fram till att en ajournering av årsmötet är det enda möjliga då det befinner sig för många personer i möteslokalen.

Det var många som hade sett fram emot BoIS årsmöte som skulle hållas på torsdagskvällen. Alldeles för många visade det sig. Istället för ett livligt möte med val av styrelse samt ny ordförande som viktigaste punkt fick mötet ajourneras då det fanns för mycket folk i BoIS-VIP-restaurang på Idrottsplatsen.

Annons
 

Sammanlagt hade 235 personer, varav 211 röstberättigade medlemmar tagit sig till mötet för att bland annat rösta fram vilka som ska styra föreningen 2018. Hur många som tillåts vara i lokalen känner Landskrona Direkt inte till men det var i alla fall för många. Därför tvingades avgående ordförande Gabriel Munck ajournera mötet till måndagen den 5 mars.
– Tidpunkt och var mötet kommer att fortsätta meddelar vi på BoIS hemsida imorgon, fredag, sade han innan han klubbade av mötet.

Beslutet var långt ifrån populärt och burop hördes. Det fanns även de som ifrågasatte ajourneringen men Gabriel Munck tvekade inte.
– Detta skulle vara min sista dag som ordförande och tro mig när jag säger att jag inget hellre hade velat än att låta mötet fortsätta. Men nu är det bara så att vi inte får vara så många här i lokalen så därför kunde jag inte göra något annat än att ajournera, säger han.

Det betyder alltså att den infekterade stämningen som råder gällande vilket av de två styrelsealternativen samt ordförandekandidaterna som ska styra BoIS 2018 fortsätter över helgen, allt för ett avgörande då mötet fortsätter på måndag.

Förvåningen som uppstår då ett årsmöte tvingas till ajournering.

Många ville prata med mötes- tillika klubbens avgående ordförande Gabriel Munck sedan det stod klart att mötet skjutits fram till kommande måndag. Ulf Axén på bilden ville bland annat veta om medlemmar som varit på plats kunde få rösta via ombud på måndag.

De båda ordförandekandidaterna Urban Jansson och Robert Carlén,med hedersordförande Kenneth Håkansson i mitten kunde bara konstatera att man fick ses på måndag igen.

Se hela mötet här nedan

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser