Annons

Årsmöte hos Centerpartiet

Centerns kommunkrets i Landskrona har hållit årsmöte i Hembygdsgården i Asmundtorp.

Mötet inleddes av ordförande Daniel Nylander som var nöjd med verksamheten under året med många nya och aktiva medlemmar som har anslutit sig till partiet. Centerpartiet lyckades inte nå fullmäktige vid förra valet. Inför höstens val ser läget bättre ut poängterade ordföranden och pekade på nya medlemmar, förnyelse i styrelsen och att stigande opinion ger stora förväntningar. Dessutom finns ett visat intresse från övriga partier i Landskrona.

Annons
 

Partiets valprogram diskuterades och fastställdes. Frågor som närodlat, turismen och att hela kommunen måste leva är frågor som partiet kommit att driva.

Gäst vid mötet var ordförande i Asmundtorps Hembygdsförening, Johan Rietz, som redogjorde för en aktiv verksamhet med mycket besökare på den fyrlängade korsviksgården i Asmundtorp. Särskilt poängterade han renoveringen och invigningen av stubbamöllan i Häljarp.

Styrelsen fick följande utseende: ordförande Daniel Nylander, övriga ledamöter Sven  Svederberg, Sven O Birgersson, Carina Markert, Per-Olof Bengtsson, Inger Björsing, Gert Franzén, Erica Nilsson samt Linnéa Liljedahl.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser