Annons

Öresundsgymnasiet deltar i forskningsprojekt

Rektor Erik Åström på Öresundsgymnasiet ser fram emot ett forskningsprojektet på hans skola som är tänkt att utmynna i en bok som ska kunna användas på exempelvis lärarutbildningar runt om i Sverige.

Vi noterar att Öresundsgymnasiet under 1,5 år kommer att delta i ett forskningsprojekt med fokus på att utveckla undervisning och lärande. Projektet kommer att mynna ut i en bok som är tänkt att användas på lärarutbildningar runt om i Sverige.

Annons
 

Utvecklingsprojektet genomförs i samarbete mellan forskare från Göteborgs, Stockholms och Uppsala universitetet, ledning och personal på Öresundsgymnasiet och utbildningsförvaltningens forsknings- och utvecklingsavdelning. I projektet ingår även forskare från högskolan i Borås och Halmstad högskola.

Syftet med projektet är att utveckla förutsättningarna för undervisning och lärande på Öresundsgymnasiet i Landskrona. Målet är bättre kunna möta varje elev utifrån dennes förutsättningar, behov och personliga mål.

Forskningsprojektet kommer att resultera i en bok som är tänkt att användas på exempelvis lärarutbildningar runt om i Sverige.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser