Företagarna bjöd in till årets första valdebatt

Det var trångt bland politiker och publik när Företagarna arrangerade årets första valdebatt. Foto: Privat
Det var trångt bland politiker och publik när Företagarna arrangerade årets första valdebatt.
Foto: Privat

Organisationen Företagarna arrangerar en valturné i år och på måndagen intog den Landskrona. Först ställdes en buss  upp på Rådhustorget där Företagarna svarade på frågor och senare var det dags för ”Maktkamp” på Harrys, en utfrågning av politikerna i Landskrona om hur de ser på företagandet.

Politikerna som fanns på plats var Henrik Thott (KD), Ylva Nordberg (C), Torbjörn Brorsson (M), Stefan Olsson (SD), Jesper Ohlsson (MP), Jonas Esbjörnsson (S) och Bo Lundgren (L) och de talade sig alla varma om hur de ser på framtiden.
– Alla var överens om att ett bra företagsklimat och goda relationer mellan kommunen och företagarna är ett måste, säger Företagarna Landskronas ordförande Ina Zachhau.
– Men samtidigt kunde man konstatera att politikerna hade en tendens att tycka att det lokala företagarklimatet är bättre än vad företagen i stort tycker, säger hon vidare.
– Debatten kretsade även kring den viktiga frågan om företagens kompetensförsörjning.

Ett önskemål från publiken, som bestod av såväl medlemmar i Företagarna som andra intresserade, var att de som jobbar inom kommunen borde gå en charmkurs och förbättra attityd och service.

Företagarna hade även en buss på Rådhustorget. Där mötte de allmänheten och svarade på frågor.
Foto: Privat
Till arkivet