Annons

LAB kör vidare – åtminstone ett år till

LAB riktar sig till flickor i mellanstadieåldern och med ett uttalat mål om att stärka flickornas självkänsla.
Foto: Yazan Smadi.

Minikulturhuset för unga tjejer i Koppargården, LAB, får fortsätta, åtminstone året ut.
– Vi är glada över att ha tryggat de största utgifterna för finansieringen av verksamheten för 2018. Naturligtvis hade vi helst sett att LAB hade fått bli en permanent verksamhet, säger projektets verksamhetsledare Karolina Degerman.

Annons
 

Karlslundsområdet finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden. En lista kommunledningen ser positivt på.
– Jag är av uppfattningen att för att kunna göra något åt ett problem så måste man kunna se det i vitögat och våga tala öppet om det, fastslog exempelvis kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg när listan presenterades ifjol somras och menade att det gav ett ökat tryck på polisen och på övriga samhällsinstitutioner att göra något resultatorienterat åt problemet.

Karlslundsområdet har avlövats rejält de senaste åren. Gymnasieskolan, komvux, bibliotek, vårdcentral, Landskronahems huvudkontor, affärer, restaurang, äldreboende är sådant som flyttats eller tvingats slå igen. På pluskontot kan sägas att Puls Arena växt och blivit en mötesplats i området. Något det annars är ont om.

Nu må LAB inte punktmarkera kriminella utan istället ge töser i området som går i årskurs 3-6 en vettig och en meningsfull fritid med en strävan av ökad jämställdhet och ett aktiv delaktighet i samhällslivet. En av få möteplatser i Koppargården. Ett problem är att man tvingas lägga mycket tid på att jaga pengar åt verksamheten.
– Tyvärr tar finansieringsbiten mycket tid i anspråk, tid som vi hellre hade lagt på att kunna utveckla verksamheten vidare. Vårt drömscenario hade varit om att alla aktiva bostadsaktörer i området hade sett nyttan med att investera i barnen i området och gått in med en återkommande summa varje år och att vi utöver det även skulle få mer pengar från Landskrona stad, säger Karolina Degerman.

LAB, Landskrona Alla Behövs, startade 2014 som Lära Arbeta Bo, under fjolåret startades även föreningen ”LAB Landskrona” för att lättare kunna söka fonder och bidrag.
– Vi måste fortsätta att söka både kort- och långsiktig finansiering under tiden det undersöks hur en hållbar offentlig finansiering kan ske. Vi har hjälp med detta av bland annat fritids- och kulturchefen. Vi får stöd av kommunen. Det är många som ser nyttan med vad vi gör och att vi finns, men tyvärr finns det ingen som vill betala för det, fortsätter Karolina Degerman.

Mordbranden som drabbade samtliga lokaler på Pilängstorget slog hårt mot LAB. Projektets lokaler var vid den tragiska händelsen nyrenoverade med hjälp av bland andra SVT:s byggprogram Fixa rummet.
– Vi som arbetar på LAB drömmer om att kunna utveckla verksamheten vidare, både vad gäller öppettider och lokaler. På sikt vill vi kunna erbjuda aktiviteter för alla barn i Karlslund, och inte bara för den begränsade målgrupp vi vänder oss till nu. Vi har även pratat i banor om att starta upp ett LAB i centrala Landskrona då vi även där ser ett behov av den här typen av verksamhet, men där är vi inte i dagsläget. Det behövs fler kostnadsfria aktiviteter för barn i den här staden, och inte enbart sportaktiviteter, slår Karolina Degerman fast.

Under året drivs verksamheten vidare i projektform och även om lösningen är temporär så gläds Karolina Degerman åt vad man hittills åstadkommit.
– Vi är mycket glada över att Landskronahem väljer att fortsätta stödja vår verksamhet. I år har även Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen valt att hjälpa oss med finansieringen och vi är mycket tacksamma över alla som hjälper oss och som ser det som en social investering i området och de som bor där, avslutar hon.

LAB är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Man kan följa verksamheten via bloggen: https://lablandskrona.wordpress.com/
Foto: Yazan Smadi

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser