Nya skolor till elever med särskilda behov till hösten

Mattias Wald har sagt upp sig från sin tjänst på utbildningsförvaltningen.
Mattias Wald är tillförordnad chef på utbildningsförvaltningen i Landskrona stad och han har fått i uppdrag att starta en resursskola F-9 från hösten 2018.

En undersökning har visat att stadens kommunala undervisningsgrupper som riktar sig till elever med särskilda behov inte fungerar tillfredsställande. Därför har utbildningsnämnden gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att starta en resursskola F-9 från hösten 2018.

– Vi har varit medvetna om att det funnits problem och att dessa skulle åtgärdas. Men nu har vi blivit varse om att så inte gjorts och därför vill vi skapa en helt egen enhet som styrs av en rektor, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Idag finns flera enheter i staden som har elever från de olika skolorna.
– Som det är idag så är det rektorerna på elevernas respektive skolor som ska vara med att styra verksamheten och det är väldigt rörigt. Vi vill därför ha en egen skola, allt för att direkt på plats kunna tillgodose elevernas behov. Det ska finnas en rektor som har en helhetsbild över allt, förtydligar hon.

Mattias Wald är tillförordnad chef på utbildningsförvaltningen och han har nu ett styvt jobb framför sig.
– Det är en utmaning men jag är inte orolig. Mycket är redan gjort. Jag är övertygad om att skolan är klar till höstterminen. Men var den kommer att ligga rent fysiskt kan jag inte svara på dag, säger han.

Även en ny gymnasieskola skapas
Idag söker sig gymnasieelever med särskilda behov till gymnasium i andra städer, samtidigt som några elever från Öresundsgymnasiet placeras på Resurscentrum. Nu har utbildningsnämnden beslutat att eleverna som studerar utombys ska kunna göra det på hemmaplan.
– Vi i utbildningsnämnden har gett verksamhetschefen för gymnasium, Magnus Wahlberg, i uppdrag att starta en förstärkt gymnasieskola hösten 2018, säger Lisa Flinth.
– Jag vill dock poängtera att vi inte har något att klaga på gällande de skolor som eleverna går i idag. Tvärtom. De får vara goda förebilder för oss i Landskrona när vi nu ska starta en egen förstärkt gymnasieskola.

Till arkivet