Annons

Klartecken för Burger King

Bild: Ritning ur bygglovshandlingarna som restaurangen kommer att se ut från söder.

Sommaren 2016 ansökte Burger King om bygglov för en restaurang intill företagsparken Kronan i södra Landskrona. Nu blev det inget av med de planerna istället kommer hamburgerkedjan nu att slå upp sina portar i en fristående snabbmatsrestaurang med möjlighet till drive in och invändig servering på parkeringsplatsen intill det nya handelscentret som huserar bland annat Rusta och El-giganten utmed Österleden.

Byggnaden placeras på den befintliga parkeringsplatsen som i gällande detaljplan är prickad kvartersmark, mark som inte får bebyggas. Stadsbyggnadsnämnden har därför i detta skede endast beviljat ett tioårigt tidsbegränsat bygglov.
– Planärendet är dock redan igång, säger Johan Nilsson, underförstått att bygglovet blir permanent så snart planen beviljats av nämnden.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser