Morgan Johansson till Landskrona

Jusitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och Bernt Aronsohn i samspråk om problematiken som kan uppstå i samband med av- och utvisning av asylsökande.
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till vänster i bild har varit en flitig gäst i Landskrona. Besök hos såväl Rotary som PRO har gjorts. På fredag är det polisen och moskén i Norrestad som får besök.

Veckans i särklass mest påpassade minister kommer till Landskrona imorgon för att träffa polisen samt delta i ett öppet möte i moskén i Norrestad.

Fredag 2 februari besöker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Landskrona. Ministern ska under eftermiddagen besöka polisen för en diskussion om trygghetsarbetet i staden innan turer går till Silvergården 11 B.

Klockan 15 hålls där ett öppet möte med företrädare för moskén och polisen.
På mötet kommer polisen att berätta om det förebyggande arbetet i området och justitieministern informerar om regeringens arbete med trygghet mot brott.

Till arkivet