Avgrävd vattenledning i centrum

En vattenläcka vid Falken har inträffat på onsdagen.

En entreprenör har råkat gräva av vattenledningen i Södra Långgatan under förmiddagen. Personal från NSVA är på plats. Fastigheten precis söder om Sofia Albertina kyrka, vilken omgärdas av Kungsgatan, Södra Långgatan, Storgatan och Stora Strandgatan, blir utan vatten under den tid återställningsarbetet pågår.

Vatten finns inte att hämta under reparationsarbetets gång, vilket beräknas vara klart under eftermiddagen.

Till arkivet