Annons

Plats för nya verksamheter

En hel del verksamheter ska det kunna gå att klämma in på den markerade marken i framtiden. Nu ska förutsättningarna utredas.

Landskrona planerar för att få nya verksamheter att flytta till kommunen. Ett steg i riktningen togs i tisdags då stadsbyggnadsnämnden uppdrog åt sina tjänstemän att börja titta på en åkerlapp längs med den södra infarten till staden.

Annons
 

Vid veckans möte i stadsbyggnadsnämnden beslutades att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för del av fastigheten Örja 1:9.
Det vill säga ett område som idag består av en åker och som i väster avgränsas av järnvägen, i söder av Österleden, i öster av infartsvägen till DSV och mot norr av en gång- och cykelväg.
– Här vill vi skapa en markreserv för ett nytt verksamhetsområde, säger stadsbyggandschef Johan Nilsson.

Strax efter det nya handelsområdet längs Österleden ska det alltså planeras för nya verksamheter, dock ej handel.
– Nej, det ska inte tillåtas här. Vi vill utöka planreserven då det gäller verksamheter som inte är så pass logistikkrävande som verksamheterna som finns på Kronan. Här har vi istället en närhet till järnvägsstationen, förklarar Johan Nilsson.

– Den dagen en verksamhet vill flytta hit ska vi alltså kunna erbjuda mark, förtydligar han.
En statlig myndighet, exempelvis?
– Ja, varför inte. Områdets läge är attraktivt som verksamhetsområde och ansluter väl till befintlig infrastruktur. Nu får vi utreda förutsättningarna, avslutar Johan Nilsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser