Annons

Brandorsaken utreds

Fredagens brand var i en ny avdelning på Boliden Bergsöe som ännu inte var i drift. Läsarbild: Ulf Backman.

Branden vid Boliden Bergsöe släcktes helt vid midnatt den 19 januari. Orsaken till branden, som ej orsakade några personskador, kommer fastställas av den utredning som är inledd.

Annons
 

Vid Bergsöe återvinns bly från bilbatterier och anläggningen är den största av sitt slag i Europa. Den nu brandhärjade delen av Bergsöe innehöll en anläggning för att separera och återvinna plast från bilbatterierna. Anläggningen var fortfarande under konstruktion och planerad driftsättning var under första kvartalet 2018. Övriga skador till följd av branden är begränsade.
– Det absolut viktigaste var naturligtvis att skador på kollegor och personer i räddningsinsatsen kunde undvikas. De rutiner vi utarbetat tillsammans med Räddningstjänsten fungerade fullt ut vilket innebar samtidigt att branden kunde begränsas och skador minimeras. Ändock är besvikelsen stor kring att den satsning vi gjort på plastseparation inte kan fullföljas i nuläget, säger Fredrik Kanth, chef Boliden Bergsöe.

I samband med att branden släcktes inleddes inspektion av anläggning för att bedöma skador. Produktionen vid Bergsöe påverkades marginellt till följd av branden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser