Moderaterna formerar nytt lag

Nyligen skickade moderaterna i Landskrona ett brev till justitieutskottet med anledning av de sprängningar som dittills skett i Landskrona. Idag skriver kommunalråd Torbjörn Brorsson (M) et debattinlägg om sin syn på problemet och hur han vill att det ska lösas.
Kommunalråd Torbjörn Brorsson lär med största sannolikhet stå överst på Moderaternas valsedel till kommunfullmäktigevalet 2018.

17 landskronabor kandiderar om en plats på den moderata kommunfullmäktigelistan. Provval har genomförts och resultatet är sammanräknat. Överst på listan hamnade kommunalråd Torbjörn Brorsson som alldeles säkert också kommer att toppa listan när det väl är dags att gå till val i september.

De 17 kandidaternas placering i provvalet utgör grunden för de överväganden partiets nomineringskommitté nu gör inför sitt förslag till Moderaternas valsedel till kommunfullmäktigevalet 2018.
– Nomineringskommittén kommer, som alltid, att komplettera provvalsresultatet med personliga samtal med och resonemang om både enskilda kandidater och laget som helhet, säger Fredrik Erlandsson, sammankallande för nomineringskommittén.
– Det är givetvis väldigt viktigt att vi som helhet har ett starkt lag som representerar olika kunskap och erfarenhet.

Följande personer har ställt sig till förfogande och utfallet i provvalet föll enligt följande:

Torbjörn Brorsson
Martina Roslund
Peder Keiller Alberoth
Ingrid Jerlsten
Sven Persson
Annika Segerlund
Hans Raita
Peder Weibull
Birgitta Persson
Leif Thorsell
Ole Maathz
Lennart Pettersson
Johan Sten
Bodil Möller
Jan Åke Lindström
Pelle Persson
Karl-Johan Bergstrand

Nomineringskommitténs förslag kommer att presenteras i samband med föreningens kombinerade års- och nomineringsstämma den 28 februari.

Om Moderaterna i Landskrona
Moderaterna i Landskrona har fyra mandat i Landskronas kommunfullmäktige och ingår tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet sedan 2010 i den styrande Treklövern. Den moderata partiföreningen leds av ordförande Emil Tingström och det löpande politiska arbetet drivs av kommunalrådet Torbjörn Brorsson.

Intresserade väljare kan träffa lokala moderata partiföreträdare på föreningens lokal, Storgatan 42, lördagar mellan klockan 10 och 12.

Till arkivet