Annons

Vattenavstängning i Häljarp

I samband med VA-arbete kommer boende på  Barsebäcksvägen, Fridhemsvägen samt Tallvägen i  Häljarp att bli utan vatten under en kortare stund under tisdag den 16/1 och onsdag 17/1. Orsaken är inkoppling av serviser efter omläggning av vattenledning.

Annons
 

– Vi rekommenderar att berörda tappar upp vatten för eget behov innan VA-arbetet påbörjas då det finns risk för att vi måste stänga för flera fastigheter samtidigt. Då varar avbrottet under en längre stund. Vi ber om överseende om detta skulle uppstå, meddelar NSVA.

När vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är helt ofarligt, spola kallvatten några minuter så försvinner luft och missfärgningar. Berörda fastighetsägare aviseras via vykort och sms.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser