Tungt S-namn hoppar av i protest

Alinda Zimmander hoppar av politiken, ett beslut som långsamt vuxit fram säger hon.
Alinda Zimmander hoppar av politiken, ett beslut som långsamt vuxit fram säger hon.

Fritidspolitikern Alinda Zimmander (S) gör idag ett känslomässigt utspel på Planket.  En ledande företrädare i partiet ska efter valet 2014 enligt hennes utsago ha SMS:at ”Du ses som löss i den röda fanan och du kommer inte att bli vårt kommunalråd!”, till henne.

Det hela får betraktas som en politisk bomb i Landskrona som briserar i början av ett valår.
– Anledningen att jag går ut med det nu är att beslutet har mognat fram.

Vid socialdemokratins framväxt i Sverige under tidigt 1900-tal myntades begreppet ”lössen i den röda fanans veck”, där lössen var ”kommunisterna”.  Alinda Zimmander har en bakgrund som vänsterpartist. Är det månde hennes radikala åsikter som åsyftats.
– Jag har inte ens reflekterat över det, utan bara att jag skulle veta min plats och att jag snarare var ett affischnamn som kunde dra kvinnliga väljare och att jag aldrig skulle bli aktuell som kommunalråd, säger hon till Landskrona Direkt.

Att hon nu går ut och gör ett offentligt utspel av sitt avhopp är noga övervägt.
– Jag har ett brinnande engagemang men jag får inget gehör. Om ingen lyssnar varför ska jag då fortsätta, säger hon och berättar hur hon istället fått plantera sina idéer hos någon ”mer betrodd, högre upp i hierarkin”.
– Men i längden är det förödmjukande.

– Det händer mycket i Landskrona. Företagsetableringar, nya bostäder och nya campingen som blev jättebra. Men det får man ju inte säga. Jag känner mig lite som Liberalernas valaffisch, om du minns den, med alla Nej-sägande gubbar och en kvinna med barnvagn som säger JA.

Hon säger sig sakna det intellektuella samtalet i partiet.
– När Niklas (Karlsson) blev riksdagsman och Leif Olin sen flyttade från kommunen blev det väldigt svårt att andas.

SMS:et hon fick 2014 innan det var dags för medlemmarna att välja kommunalråd är känt av flera partikollegor.
– Jag vidarebefordrade det omgående till de jag hade förtroende för, säger hon och har en förklaring till varför det inte kommit ut något tidigare.

– Precis som jag tror att det finns i andra partier så råder en tystnadskultur inom S. Nu finns det möjligen ett symbolvärde i mig och jag vill att andra ska känna till detta, inte minst de som har ett förtroende för mig. Jag vill inte bli ännu en av de politiker som går ut genom en sidodörr.

Alinda Zimmander var andranamn på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige vid valet 2014. Niklas Karlsson stod överst och som femte namn fanns Fatmir Azemi som fick hela 837 personkryss och därmed tog sig upp som andranamn på listan.
Trots att partiet blev det enskilt största efter valet fick man finna sig i att sätta sig i opposition mot den styrande Treklövern. Därmed stod det också klart att partiet skulle få en kommunalrådspost.  Niklas Karlsson som även stått överst på riksdagslistan valde att bli riksdagsman och på hemmaplan utsågs Jonas Esbjörnsson av de lokala partimedlemmarna till kommunalråd.
– Jag hade inte haft några problem om man valt Fatmir till kommunalråd. Han hade fått flest valröster. Vid medlemsmötet den 8 december 2014 klargjorde han att han inte tänkte kandidera men uppmanade samtidigt de som tänkt rösta på honom att istället lägga sina röster på mig. Partiet hade då försökt få mig att backa. Det var ett oerhört tufft möte, minns Alinda Zimmander.

Alinda Zimmander ser det som nu händer som en sorgeprocess när hon nu deklarerar att hon inte tänker  kandidera till några politiska uppdrag för Socialdemokraterna.
– Mitt engagemang finns kvar men om jag kommer att bli aktiv i ett annat parti vet jag inte idag. Jag ser det som att partiet lämnat mig snarare än jag lämnat partiet.

Jenny Tillander är ordförande för S i Landskrona och hon beklagar beslutet.
– Jag var en av flera som nominerade Alinda till regionen, poängterar hon och säger sig inte ha kännedom om vare sig några kränkande SMS eller att det skulle ha förekommit någon typ av mobbing eller utfrysning mot Alinda Zimmander.
– Jag blev ordförande först i fjol. SMS:et har jag aldrig hört talas om. Alinda har inte vänt sig till mig. Jag kommer naturligtvis att förhöra mig internt men har lite svårt att se varför detta kommer nu först, avslutar Jenny Tillander.

Till arkivet