Annons

Staden säljer mark för 10 miljoner

Serneke har sedan tidigare beviljats bygglov för tre “magasinhus” med sammanlagt 99 lägenheter.

Vi noterar att politiken och tjänstemännen är tillbaka i stadshuset. Först på dagordningen detta nya år står att sälja mark till Serneke för 10 miljoner kronor.

Annons
 

Serneke Projektstyrning AB och Landskrona stad har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal som ger bolaget rätt att förvärva fastigheten Tomaten 2 av staden i syfte att uppföra tre magasinhus om cirka 100 lägenheter.

Köpet av marken går loss på 10 miljoner kronor, därtill betalar den nybildade  bostadsrättsföreningen 2,6 miljoner kronor för gatukostnader samt 200 000 kronor i ersättning för stadsbyggnadsförvaltningens kostnader  i samband med detaljplanearbetet.

På torsdag föreslås kommunstyrelsen godkänna köpeavtalet som sedan även ska godkännas av kommunfullmäktige.

Nu säljer Landskrona stad Tomaten 2 vid pilen på bilden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser