Nej till utbyggnadsplaner av Borstahusens hamn

SD och S gjorde gemensam sak och sa nej till den detaljplan som i framtiden öppnat upp för en utbyggnad av Borstahusens hamn.
Kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (L) och treklövern åkte vid dagens kommunfullmäktige på sin största politiska förlust under innevarande mandatperiod. Sverigedemokraterna och socialdemokraterna gjorde något överraskande gemensam sak och avslog detaljplanen vars syfte var att pröva lämpligheten att bygga ut Borstahusens hamn.

Stefan Olsson (SD) var först att begära ordet och redogjorde att han under ett par månaders tid ägnat mycket tid och många diskussioner åt att ta reda på fakta och statistik i ämnet båtliv.
– Jag vet ärligt talat inte om Torkild Strandberg är intresserad av att bygga ut hamnen. Antagligen är där andra intressen. Kanske blandas politik ihop med privata intressen. Det är ingen tillfällighet att det finns inritat byggrätter i hamnen på 5000 kvadratmeter, sa Stefan Olsson och talade även om hur båtlivet ser ut idag men också kring framtida miljöaspekter som havsnivåhöjningar.

– Förslaget känns gammalmodigt och vittnar om en generation politiker som tror att båtlivet idag ser ut som på 80-talet. Tänk nytt och hållbart, sa Stefan Olsson och uppmanade till att istället utveckla och renovera den befintliga hamnen.
– Detta är kulturvandalism, underströk Stefan Olsson och viftade med detaljplanen.

Jonas Esbjörnsson (S) sa att hans parti länge haft tveksamheter mot planen och menade att tillgängligheten i området hade inskränkts.
– Vi har även lyssnat till byalagets synpunkter som varit bra och konstruktiva, sa han och yrkade avslag på detaljplanen med motiveringen att ”ingreppet är för stort”.

Rekordtidig kaffepaus
Mötet var bara en halvtimme gången när kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (L) yrkade på ajournering i kombination med kaffepaus. Nu räckte det 20 minuter långa övertalningsförsöket inte denna gång. SD och S stod fast vid sina yrkande.
– Det är med en viss sorg jag konstaterar att det inte finns en majoritet för att någon gång bygga ut Borstahusens hamn. Det beklagar jag. Den process som ligger till grund för det som ligger på vårt bord i dag är nog den mest gedigna jag iakttagit under mina år som verksam här med en partssammansatt grupp från samtliga partier och en enig stadsbyggnadsnämnd bakom sig. Jag beklagar att det arbetet inte burit hela vägen fram.

Kort bakgrund
I samband med utbyggnaden av Norra Borstahusen ville den styrande treklövern ge fler personer tillgång till båtplats samt skapa utrymme för verksamheterna i hamnen att utvecklas. En utveckling av hamnen bedömdes även stärka Landskrona som turistort. Sweco fick uppdraget att ta fram ett utbyggnadsförslag för Borstahusens hamn omfattande hamnområdet med pirarmar, hamnplan, parkeringsytor och vägar. Förslaget utarbetades i samråd med Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden har under ett par år arbetet med den detaljplan som nu politikerna avslagit.

Till arkivet