Olydig föreställning utforskar demokratins gränser

Madeléne Evertsson. Fotograf: Märta Thisner
Madeléne Evertsson. Fotograf: Märta Thisner.

Vad är egentligen försvarbart att göra i demokratins tjänst? Nu kommer pjäsen Olydnad till Landskrona Teater. Föreställningen utforskar vad civil olydnad har för roll i vårt samhälle och ställer frågor om rättvisa, moral och demokrati på sin spets.

För regin står Lisa Färnström som tidigare gjort hyllade Fäboland på Riksteatern. Genom historien har civil olydnad vid flera tillfällen drivit på den demokratiska utvecklingen. Alltifrån Rosa Parks till Mahatma Gandhi. Men vilka olydiga handlingar är berättigade i vår samtid? Olydnad tar upp aktuella fall där människor varit olydiga och där historien ännu inte avgjort om deras handlingar är försvarbara eller inte. Vad är det som fått dessa personer att gå över gränsen för sin övertygelse?

– Historiskt sett befinner sig olydnaden ofta precis på demokratins gräns. Den olydiga handlingen syftar till att ifrågasätta eller förändra gränsen. Vår förhoppning med föreställningen är att publiken känner och tänker kring demokratins gräns och sin egen, säger Lisa Färnström, regissör.

Föreställningen är ett musikaliskt och visuellt collage som bygger på autentiska berättelser från personer som på något sätt varit olydiga, bland andra 80-åriga fredsaktivisten Agneta Norberg, som vid flera tillfällen genomfört civil olydnads-aktioner. Inkluderade är också berättelser från ockupationen av Socialstyrelsen, protester mot gruvexploatering och barnmorskan Ellinor Grimmark som vägrade utföra abort. Föreställningen tar även upp berättelser från personer som i situationer där moralen utmanats valt att vara lydiga.

Regissör är Lisa Färnström, scenograf Emma Örn och dramatiker Eva-Maria Dahlin. Medverkande gör Per Burell, Nils Närman Svensson och Madeléne Evertsson.

All musik i föreställningen har på något sätt varit förbjuden att spelas. Olydnad är en del av Riksteaterns fleråriga konstnärliga satsning Demokratins gränser. Genom att skapa angelägen scenkonst vill Riksteatern bidra till det offentliga samtalet om demokratins möjligheter och utmaningar.

Olydnad ges på Landskrona Teater, söndagen den 26 november kl. 18

Arrangör är Landskrona Musik & Teater – en del av Riksteatern

Till arkivet