Lekplatsen vid vattentornet försvann

Lekplatsen vid vattentornet är nedmonterad.
Lekplatsen vid vattentornet är nedmonterad.

En mindre lekplats har funnits jämte vattentornet men sedan en tid är den bortplockad.
Landskrona Direkt kontaktade Tom Sörensson, verksamhetsutvecklare på fritidsförvaltningen, och undrade varför.

Det enkla och snabba svaret är att den flyttats några hundra meter närmre skateparken men vi utelämnar för sakens skull inte det långa svaret på frågan.
– Lekplatsen anlades i samband med försöket att skapa Citystranden, som spolades bort årligen under några år. Därför placerades också de offentliga toaletterna bakom Seglarpaviljongen på Citadellbadets mark. Efter tre år av återställningskostnader som bokstavligen spolades ut i sundet, lades Citystranden ner, berättar Tom Sörensson och fortsätter.
– Därefter kollade vi hur sanden förflyttades och, fick klart för oss att den sandpåfyllning vi gjorde, i huvudsak stannade kvar i Lagunen/Halvmånen.

Därmed såg tjänstemännen på fritidsförvaltningen platsens potential.
– Vi gjorde en vägledande utvecklingsplan för området, där den omstridda placeringen av skateparken, blev nyckeln för  platsens vidare utveckling. I planen, som fortfarande är levande, fanns också plats för en lekplats och offentliga toaletter. I år gjordes första hälften av den nya lekplatsen, som färdigställs våren 2018 och ersätter lekplatsen vid vattentornet, som då blev malplacerad. Just nu arbetar vi också på att bygga nya offentliga toaletter betydligt närmare Halvmånen, gärna inför SM-veckan men, just nu, finns inga beslut i den frågan, avslutar Tom Sörensson.

Till arkivet