I spåren av varven – om fanor, konstverk och romaner

Av Sveriges omfattande varvsindustri återstår idag endast ett par mindre anläggningar. Det finns ännu inget varvsmuseum som skildrar arbetet på varven i de städer som dominerades stort av varvsindustrin. Men det finns minnesberättelser och konstnärlig gestaltning av olika slag. Kring dessa teman föreläser Kjersti Bosdotter, tidigare verksam på Industrifacket Metall och ledamot av Nätverket Svenska Varv.

Föreläsningen äger rum torsdagen den 23 november klockan 18.30 – 20.00 på Landskrona museum.
Seminariet är ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, ABF, Landskrona museum och Varvshistoriska föreningen i Landskrona.

Till arkivet