Gärdesgatan snart vid vägs ände

Gärdesgatan har nästan nått vägs ände om uttrycket tillåts. Sedan i augusti har det boende haft arbete i gatan utanför sina fastigheter. På torsdag morgon påbörjas inkopplingen av den nya vattenledningen.

NSVA har utfört en VA-sanering i Gärdesgatan, i sträckan mellan Exercisgatan och Vengatan. 
– Vi har nu fått godkänd täthetskontroll och ett godkänt vattenprov på den nya vattenledningen och kommer därmed att börja koppla in berörda fastighetsägare på det nya systemet. Inkopplingarna utförs under torsdag den 16/11. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan arbetet påbörjas, skriver NSVA i ett pressmeddelande.

När vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är helt ofarligt, spola kallvatten några minuter så försvinner luft och missfärgningar.

Berörda aviseras via lapp i brevlåda samt sms.

Till arkivet