Postarondellen byggs om

Postarondellen ska byggas om.
Postarondellen ska byggas om.

Under hösten 2017 kommer teknik- och serviceförvaltningen att utföra en ombyggnad av Postarondellen för att öka trafiksäkerheten och skapa bättre arbetsmiljö vid underhållsarbete.

Arbetet påbörjas måndagen den 30:e oktober och beräknas vara klart
i början av december.
– Den nuvarande stenläggningen kommer att ersättas av en granitmur och växter kommer efter ombyggnaden att återplanteras, meddelar förvaltningen i ett pressmeddelande.

Cirkulationsplatsen kommer att vara avstängd för all fordonstrafik från måndagen den 30/10 till onsdagen 1/11. Trafiken kommer att ledas om via Föreningsgatan – Regeringsgatan – Borgmästargatan.

Hållplatserna Artillerigatan och Suellsgatan kommer att stängas dessa dagar, Skånetrafiken hänvisar då till tillfälliga hållplatser.
– Vi ber er ha överseende med eventuella störningar i trafiken som ombyggnationen kan medföra, avslutar Fredrik Eek, projektledare för Postarondellen.

Till arkivet