Annons

Klart med placering av förskola i Glumslöv

Här, precis norr om Glumslövs Idrottsplats kommer den nya förskolan att byggas.

Sedan tidigare har beslut tagits om att bygga en ny förskola i Glumslöv. Nu står det klart att en byggnad på två plan kommer att byggas norr om idrottsplatsen i samhället. Byggstart beräknas till hösten 2018 och ett år senare ska den stå klar.

Annons
 

Under en längre tid har det planerats för en nybyggd förskola i Glumslöv. I arbetet har olika möjliga placeringar utretts ur flera perspektiv, och nu presenteras den tänkta lösningen. Förskolan kommer till stor del att få en samlad verksamhet på en gemensam plats. En ny förskola kommer att byggas på delar av den nuvarande tomten för förskolevillorna på Johan Pers väg.

Under hösten 2017 och våren 2018 görs detaljprojektering av byggnation och på våren 2018 etableras paviljonger och utemiljö så att avdelningarna kottarna och vattendropparna)kan kan flytta sin verksamhet dit. Hösten 2018 påbörjas byggandet av en ny förskola och ett år senare är det dags för invigning.

Målet är att samla så stor del av förskoleverksamheten på ett och samma ställe i samhället. Det betyder bland annat att Annetorp och paviljongerna vid skolan inte längre kommer att vara förskola från och med hösten 2019.

Så här kommer fasaden mot norr att se ut.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser