Annons

Forskningsprojekt om bildarvet

Landskrona Fotos verksamhetsledare Göran Nyström funderar kring en modell för inventering, värdering, gallring, bevarande och tillgängliggörande av bilder. Vilka bilder håller måttet? Denna!?!?

Nu är det klart att Landskrona Foto och Lunds universitet startar ett forskningsprojekt om hur det fotografiska kulturarvet kan identifieras, säkras och tillgängliggöras.

Annons
 

Problematiken kring bevarandet av det fotografiska kulturarvet har varit högaktuellt länge i Sverige, men långt ifrån lösts på något tillfredsställande sätt. Därom är alla fotoaktörer rörande överens.
– I Sverige saknas på nationell nivå såväl mål som handlingsplan för detta viktiga kulturarvsområde i en situation när många viktiga samlingar hotas av förstörelse, menar Göran Nyström, verksamhetsledare för Landskrona Foto.

Det forskningsprojekt som nu startar och bedrivs under namnet Rädda bildarvet, har två syften; dels att utveckla metoder, principer och modeller för inventering, gallring, utveckling, bevarande och tillgängliggörande av fotografiska samlingar, dels att bygga upp och tillgängliggöra skånska fotosamlingar för forskarsamhället i form av ett fotografiskt samlings- och forskningscentrum i Landskrona.

I detta delprojekt fokuseras på fotografiska samlingar i Skåne och dess nytta och intresse för forskningen. Bild, visuell gestaltning, kvalitativt nyttjande och kunskaper relaterade till fotografiskt material spelar en väsentlig roll i nästan alla empiriska ämnen. Projektet syftar till att finna en forskningsbaserad strategi som beskriver vilka bilder som bör bevaras och hur denna värdering kan göras.
– Här måste en genomtänkt plan för hur en inventering av samlingar och bilder ska göras utarbetas. I detta arbete blir det centralt att närma sig frågor som vilken roll fotot spelar för samhället och forskningen?

Under två år görs en kartläggning av intressen hos forskare för fotografiska samlingar.
– Här vill vi fånga vilket värde och vilken nytta olika typer av fotografiska samlingar kan ha för olika typer av forskare/akademiska ämnen. Projektet vill också få forskarna att inse värdet av fotografier de kanske tar för givna eller har förbisett. Denna kartläggning av intressen bidrar till utformningen av gallrings- och utvecklingskriterier, förklarar Göran Nyström.

Genom att begränsa mängden samlingar till vad som finns i en region, i detta fallet Skåne, blir projektet initialt hanterligt.
– Blir det framgångsrikt kan resultaten skalas upp till nationell nivå.

En projektledare kommer att  rekryteras under hösten 2017 och det praktiska arbetet beräknas starta kring årsskiftet. Samtidigt påbörjas en seminarieserie som sammanför forskare från universitetets olika institutioner till en gemensam undersökning av den fotografiska bildens betydelse för den akademiska forskningen och kommunikationen.

20 minuter om projektet på Bok- och biblioteksmässa
Rädda Bildarvet presenteras idag vid årets Bok- och biblioteksmässa. På seminariet medverkar docent Christopher Mathieu och fotohistorikern Per Lindström med Göran Nyström som moderator.  Befinner du dig på mässan så är det seminarielokal F6 som gäller klockan 12.

Läs mer: Rädda Bildarvet får 150 000

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser