Annons

Rädda bildarvet får 150 000

Ambitionerna att skapa ett viktigt centrum för skandinavisk fotografi i Landskrona har på inget sätt mattats av. Snarare tvärtom. På olika viss flyttas positionerna ständigt fram. Här är det fotofestivalens konstnärlige ledare Jenny Nordquist som berättar för branschfolk om vad som väntar under årets festival.

Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar till den lokala utvecklingen genom att två gånger årligen dela ut medel till olika projekt i Landskrona. Idag delades det ut stipendium till ett sammanlagt värde av 160 000 kronor till projekt inom idrott, utbildning, forskning och kultur. Därtill valde styrelsen att anslå 150 000 kronor till ett samarbetsprojekt mellan Landskrona Foto och sociologiska institutionen vid Lunds universitet som en del i projektet Rädda bildarvet.

Annons
 

– Det är en satsning som kommer att göra skillnad i Landskrona på sikt, säger till Åke Jönsson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Skåne som idag delade ut pengarna.

När det gäller forskning och omhändertagande av det fotografiska kulturarvet finns stora brister i Sverige. Landskrona Foto har som mål att uppfylla en del av de brister som finns och på det viset komplettera det nationella kulturutbudet.

Landskrona Foto som utvecklingsprojekt syftar till att i Landskrona skapa ett starkt center för den fotografiska bilden, med särskild inriktning på forskning, kunskapsförmedling och omhändertagande av den fotografiska bilden.
– Vi är naturligtvis mycket glada över att Sparbanksstiftelsen nu stödjer det viktiga projekt vi utvecklar genensamt med Lunds universitet för att skapa en forskningsbaserad modell för hur det svenska fotografiska kulturarvet skall tryggas, säger Göran Nyström, projektledare för Landskrona Foto.

Landskrona Foto syftar till att arrangera utställningar, fotohistorisk forskning, en årlig fotofestival, olika former av samverkan kring fotografiska arkiv, residensprogram för fotokonstnärer och stöd till unga fotografer.

Aktuellt just nu är den nyligen öppnade porträttutställningen på Landskrona Museum Time, Light, Love. I slutet på månaden presenteras årets fotoland vilket är Finland där ett 30-tal fotografer kommer att finnas representerade i katalogen och 10-12 i själva utställningen på museet.
– Utställningen växer sakta fram. Vi får se hur lokalerna räcker till, förklarar Göran Nyström.
Andra veckan i september är det sen dags för årets fotofestival.
 
Just nu etableras ett fotografiskt center som kommer att omfatta 3.000 kvadratmeter i det gamla Tyghuset. Samtidigt är ett forskningscenter under uppbyggnad i samarbete med Lunds universitet, under namnet Rädda bildarvet.

Rädda bildarvet har två syften; dels att utveckla metoder, principer och modeller för inventering, gallring, utveckling, bevarande och tillgängliggörande av fotografiska samlingar, dels att bygga upp och tillgängliggöra skånska fotosamlingar för forskarsamhället i form av ett fotografiskt samlings- och forskningscentrum i Landskrona.
– Detta tror vi kommer sätta Landskrona på kartan. Pengarna är avsedda för att delfinansiera en tjänst under två år där man ska utveckla en modell för inventering, värdering och bevarande av fotografiska samlingar av värde för forskningen, avslutar Åke Jönsson.

En kommentar till "Rädda bildarvet får 150 000"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Projekt som gör skillnad i Landskrona

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser