Fritids öppnat på IES

Internationella Engelska skolan står nu redo att ta emot elever. Arkivbild från i våras.
Internationella Engelska skolan står nu redo att ta emot elever. Arkivbild från i våras.

Idag öppnade fritidshemmet på Internationella Engelska Skolan i Landskrona. Nu väntar man bara på grundskoleeleverna som är kallade till den 21 augusti innan hela det nybyggda skolhuset ska sprudla av verksamhet.

Samma dag som Dagens Industri uppger att friskolekoncernen IES vd Ralph Riber ” får lämna sin post.” öppnade det nya fritidshemmet i Borstahusen. Anledningen till avskedet  uppger tidningen handla om att huvudägarna är osäkra om koncernchefen kan få bolaget att växa ytterligare.
Växt har bolaget/skolan gjort i Landskrona.  Här går man från 0 till cirka 440 elever i årskurs F-8 redan i år – något som naturligtvis kommer att påverka förhållandena för kommunens övriga skolor.
– Vi har över tid haft en öppen dialog mellan huvudmännen, vilket gjort att vi har kunnat anpassa våra organisationer. Detta gör att det inte kommer några överraskningar vad gäller anpassningar, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grundskolan i Landskrona stad.

Västervång den stora förloraren
– Den stora inflyttningen i kommunen och den nya skolans etablering innebär att det nu blir mer plats för alla elever. Västervångskolan F-9 som är vår största skola idag och som ligger närmst IES har tappat flest elever, cirka 170 elever. Ungefär 20 elever från Glumslöv har sökt sig till IES. I övrigt är det elever från olika skolor och olika årskurser som sökt till IES. Elever från grannkommunerna ingår också i denna sökbild.

För Västervångskolan kommer verksamheten nu att drivas inom ramen för runt  700 elever. Detta innebär att modulerna på skolgården  är borta och att man fått en samlad verksamhet i befintliga byggnader.
– Personalanpassningar har gjorts genom att inte återanställa efter pensionsavgångar. Dessutom ersätts inte alla tjänster som  innehas av obehöriga lärare. Rektorer och biträdande rektorer har arbetat med frågan över tid, vilket gör att det inte blir lika kännbart nu, menar Caroline Ekstrand och avslutar.
– Vi har nu ytterligare en huvudman i Landskrona och välkomnar dem i samarbete med våra elever i staden. Det är allas gemensamma ansvar att jobba för att alla elever når sin gymnasiebehörighet.

Till arkivet