92 elever obehöriga till gymnasiet

Personen på bilden har inget med texten att göra.
Allt fler elever vid Landskronas grundskolor är obehöriga till gymnasiet. Personen på bilden har inget med texten att göra.

Med all rätt lovprisas ofta Landskrona stads skolsatsningar. Genomsnittsbetyget har gått upp avsevärt under senare år men ett stort problem kvarstår och ökar rent av i år. Landskrona har under ett antal år legat ganska stabilt runt 20 procent av grundskoleeleverna som varit obehöriga för gymnasiestudier. Denna siffra har i år i de kommunala skolorna ökat till 24 procent.

Just nu är 92 elever som nyligen gått ut årskurs 9 inte behöriga att söka in på gymnasiet i höst.
– 76,3 procent är behöriga. I år minskar vi något och analysen av varför är vi inte klara med, men som sagt andelen nyanlända är större i år, säger Anders Grundberg, förvaltningschef vid Landskrona Stads utbildningsförvaltning.

Varför klarar eleverna inte grundskolan?
– Skälen till att man inte klarar det är nästan lika många som antalet elever. Vi måste analysera årets resultat på enhetsnivå och ämne för ämne innan vi har mera svar. De sent anlända har givetvis på kort tid stora svårigheter att bli godkända och den gruppen har ökat. En del av dessa har haft en termin eller mindre på sig. Den gruppen har också generellt sett svårt att klara engelskan även om de varit här något eller några år.

– Oavsett bakgrund är det självklart vår uppgift att göra allt vi kan och lite till för att alla ska nå full gymnasiebehörighet.

Nu kommer resultatet inte som en överraskning för utbildningsförvaltningen. Årets nior har hela tiden legat på en lägre nivå när det gäller meritvärde och gymnasiebehörighet jämfört med de senaste årens grupper.
– Progressionen i gruppen har varit stor och de har hela tiden närmat sig tidigare grupper, men vi lyckades inte nå ända fram, förklarar Anders Grundberg.

Idag startar rent av sommarskolan som förhoppningsvis ska förändra siffrorna lite. Men frågan är vilka andra satsningar och metoder som måste till för att allt fler faktiskt ska kunna gå ut grundskolan med godkända betyg som kvalificerar eleven till gymnasiestudier.
– Vi måste analysera årets resultat innan vi säkert vet. Det vi vet är att tidiga insatser ger resultat. Vi måste titta ämne för ämne och enhet för enhet för att kunna sätta in rätt insatser. Sedan flera år tillbaka arbetar vi hårt med bland annat matematiken och med språkinriktad undervisning i hela organisationen. Vi måste också bli ännu bättre på särskilda anpassningar på individnivå. Vi måste fortsätta att utveckla arbetet med trygghet och studiero och vi måste hela tiden utveckla vårt förhållningssätt gentemot eleverna och alltid ha höga förväntningar på alla våra elever. Vi kommer också de närmaste åren göra satsningar på digitalisering av didaktiken, men som sagt årets resultat är ännu inte analyserade i detalj, avslutar Anders Grundberg som har en tuff uppgift framför sig tillsammans med sin personal på skolorna.

Men lyckas man, skjuter meritvärdena ytterligare i höjden och inte minst får fler Landskronaungdomar större möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Läs mer: Fortsatt fina betyg för grundskoleeleverna

Till arkivet