Annons

Obesvarad insändare överklagas till förvaltningsrätten

Varför är det okej att resa gratis fram och tillbaka till Glumslöv för 70-plussare men inte till Ven?, undrar Björn Lind och vill veta vilka särskilda skäl Landskrona stad anser finns för detta.

Björn Lind bor i Landskrona men har även ett fritidshus på Ven. Han gladdes åt nyheten att kollektivtrafiken i kommunen skulle vara kostnadsfri under vissa tider på dygnet för de som, likt honom, är fyllda 70 år. Men säg den glädje som varar. Gratisresorna gäller alla kommunikationer förutom med Ventrafiken.  Något Björn Lind, som är jur.kand. hävdar bryter mot kommunallagen då beslutet inte är lika för alla kommunens medborgare.

Annons
 

Detta upprörde Björn Lind som därför skrev en insändare på Landskrona Direkt, där han i en direkt fråga till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) undrade vilka de sakliga skälen är till varför han inte kan resa fritt till Ven, medan han kan göra det till Glumslöv, Häljarp och Asmundtorp.

Något svar har inte Björn Lind fått och detta upprör honom om möjligt ännu mer. Därför har han nu överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.
– Jag yrkar i första hand att Landskrona Stad måste förklara vilka synnerliga skäl som föreligger, varför det inte går att resa gratis, för 70+ personer till och från Ven.  Finns det inga sådana skäl så borde alla stadens medborgare 70+ även få åka till Ven gratis, säger Björn Lind.

Björn Linds insändare på Planket:

Fria resor för 70+
2017-06-05
Enligt Kommunal Lagen 1 Kap. 4 § så är man medlem av en kommun, om man är bokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där. Enligt 2 Kap. 2 § gäller att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Nu har uppenbarligen Kommunstyrelsens ordförande bestämt att det finns sakliga till skäl varför personer, som uppfyller förutsättningarna i 1:4, inte skall omfattas av fria resor, på angivna tider, till och från Hven. Personer 70+ bosatta på Hven, lagfarna ägare till fastighet på ön, taxerade till kommunalskatt där, har alltså inte samma rätt till fria resor inom kommunen, som personer bosatta i Glumslöv, Häljarp och Asmundtorp. Så Torkild Strandberg vilka är de sakliga skälen, enligt 2 kap. 2 §, till varför jag inte kan resa fritt till Hven, medan jag kan göra det till Glumslöv, Häljarp och Asmundtorp? Är det något jag missat?

Björn Lind

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser