MP vill fortsätta visa vägen med M och L

Miljöpartiets ordförande i Landskrona Angelika Andersson sitter i omsorgsnämnden men är även regionpolitiker och sitter med i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Miljöpartiets ordförande i Landskrona Angelika Andersson sitter i omsorgsnämnden men är även regionpolitiker och sitter med i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nyligen uppmanade styrelsen för Miljöpartiet i Landskrona sin egen ledamot Karina Persson att avsäga sig alla sina politiska uppdrag i såväl nämnder som bolag. Detta sedan hon tagit ut nästan 90 000 kronor i förlorad inkomst för att kunna delta i politiska möten trots att hon varit tjänstledig. Ett avbräck kan tyckas då fritidspolitiker snart får betraktas som en bristvara.
Får man tro partiets ordförande, Angelika Andersson, så mår dock Landskronaavdelningen riktigt bra.

Med lite drygt ett år kvar till valet undrar vi hur ordföranden ser du på politiken i Landskrona.
– Treklöverns politik gör Landskrona starkare och väl rustat för klimatförändringar, svarar hon.

För oss som följer politiken utanför sammanträdesrummen så är det uppenbart så att det är kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) som ”rattar bussen” med Miljöpartiet och Moderaterna i baksätet. 
Vi delar inte den synen. Treklövern styr tillsammans och vill man göra en bussliknelse så sitter MP, M och L som kartläsare och lägger fram kursen, det vill säga vi talar om vart vi ska resa.

På riksplanet sitter som bekant Miljöpartiet i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och ofta hörs hur partierna får jämka sina åsikter. Frågan är då om det på hemmaplan i Landskrona fattats beslut som MP Landskrona ”tvingats till” för att inte spräcka den styrande Treklövern.
– Det finns inga beslut som vi tvingats gå med på för att inte spräcka Treklövern, bedyrar Angelika Andersson och klargör redan nu att samarbetet gärna får fortsätta även efter valet 2018. På frågan i vilken koalition hon helst ser MP ingå i nästa mandatperiod svarar hon kort, ”Treklövern”.

På riksplanet backar MP i snart sagt i varje opinionsmätning. Vad talar för att så inte också är fallet lokalt?
– Vi har inte förhandlat bort våra hjärtefrågor i kommunpolitiken. Vi har inte heller gjort bort oss på olika sätt. MP Landskrona går att lita på, poängterar Angelika Andersson.

Under mandatperioden har stadsutveckling med byggnation samt på sistone även arbetsmarknadspolitiken  kommit att bli de stora frågorna i Landskrona. Frågan är vad Miljöpartiet ser som valets huvudfråga i Landskrona 2018.
– Klimatfrågan, svarar Angelika Andersson kort och gott.

Till arkivet