Annons

Loppisprylar kvar på Rådhustorget

Tanken var att  torghandeln skulle renodlas så att endast livsmedel och växter skulle saluföras på Rådhustorget. Så blir det inte. Det bryter mot ordningslagen menar Länsstyrelsen och kommunen finner sig i tillrättavisningen.

Teknik- och servicenämnden var först med att godkänna en revidering av de lokala torghandelsföreskrifterna. I april gjorde politikerna i kommunfullmäktige detsamma. Nu kommer bakläxan från Länsstyrelsen. Kommunen ville dela upp försäljningen så att det på Rådhustorget endast såldes växter och livsmedel och att loppisprylar och kläder skulle hänvisas till Kasernplan. Men tji fick politiker och tjänstemän av Länsstyrelsen som hänvisar till ordningslagen. 

Annons
 

Nu har kommunen bestämt sig för att inte överklaga Länsstyrelsens beslut och därmed följa lagen.
– Vi har inte för avsikt att överklaga beslutet utan gör justeringar i de avsnitt som Länsstyrelsen har synpunkter på, säger Tora Broberg, Tf avdelningschef på stadsmiljöavdelningen.

Stadsmiljöavdelningen kommer nu att färdigställa särskilda bestämmelser som mer i detalj ger förutsättningar för vad man anser vara en attraktiv torghandel och loppis.
– I dessa kommer vi som planerat skapa ytor för torghandel med frukt och grönt respektive ytor för loppis och därigenom ge bättre förutsättningar åt varje handelstyp, säger Tora Broberg och hänvisar till att erfarenheten med att särskilja handeln har varit lyckad i andra städer, exempelvis Malmö.
– Därmed hoppas vi att kunna lyfta torghandeln i Landskrona genom att ta efter deras exempel.

Enhetliga markiser. Numrerade platser. Med mera. Genom åren ett antal översyner gjorts kring Rådhustorget. Det finns näringstagare i centrum som helst av allt sett en parkeringsplats på torget.
Nu blir det åter till att se över bestämmelserna och därefter låta den snurra ett nytt varv i nämnden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser