Annons

Svenskarna i Hooverville

Torsdagen den 30 mars håller Hans Wallgren föredrag om hur svenskarna i Seattles största Hooverville hade det.

Hans Wallengren, historiker vid Lunds universitet och föreståndare vid Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona föreläser om, “Svenskarna i Hooverville”, torsdagen den 30 mars på Landskrona Museum.

Annons
 

Hans Wallengrens forskning under det senaste året bland annat kommit att handla om de arbetslösa och utblottade svenskamerikaner som under depressionen i USA på 1930-talet kom att hamna i så kallade Hoovervilles, ett öknamn på de kåkstäder som under depressionsåren uppstod i och runt amerikanska städer. Namnet är en anspelning på presidenten Herbert Hoover. Föredraget kommer att handla om svenskarna i Seattles största Hooverville. Det kommer också att beröra de reaktioner som deras belägenhet gav upphov till i Sverige och inom den svenskamerikanska medelklassen i Seattle.

Föreläsningen startar klockan 18.30 och beräknas pågå till klockan 20,

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser