Inget VIP:ande i tomtkön

Inom Strandbyn släpps nu gathustomter på mellan 200 och 250 kvadratmeter. Här ska byggnationen anpassas efter tomten och byggas samman med grannens hus till gathus.

I veckan postades underlaget till de 29 fribyggartomterna som nu står i tur att bebyggas i Borstahusen, till de 558 personerna som står i Landskrona stads tomtkö.

Senast Landskrona stad släppte fribyggartomter var 2013. Då såldes nio tomter inom kvarteret Kloker i norra Landskrona. Frågan är, om man som tidigare stadsbyggnadschefen Per-Fredrik von Platen står på plats 354 i tomtkön har realistisk chans att komma ifråga för en tomt denna gång.
– Det är omöjligt att säga. När tomterna i kvarteret Kloker såldes hade bara sju gått åt när hela tomtkön hade fått erbjudandet. Det tog ytterligare ett par månader och två nya familjer till tomtkön för att de sista skulle säljas, säger nuvarande stadsbyggnadschef Anna Thott och inflikar.
– Min upplevelse är att efterfrågan på tomter är större idag än 2013.

Stadsbyggnadsförvaltningens ambition är att alla som denna gång är intresserade ska bjudas in till informationsmöte, men om det blir väldigt många så kommer cirka 30-40 av de med lägst könummer att kallas i en första omgång.
– Vid behov blir det fler omgångar, säger Anna Thott.

VIP-kö?
Det är inte alla som har möjlighet eller intresse av att stå i kö. Kommunledningen har gjort klart att man vill få nya höginkomsttagare att bosätta sig i Landskrona. Nya skattekronor skulle exempelvis kunna komma genom att en storföretagare är beredd att flytta sin verksamhet och sin familj till staden. Vän av ordning undrar då om förtur kan komma på tal.
– I reglerna för tomtkön finns en öppning för att ge förtur om det finns särskilda skäl, men att detta ska tillämpas restriktivt. Mig veterligen har det aldrig tillämpats och min bedömning är att detta skäl inte skulle räcka, säger Anna Thott.

Trots den långa kön finns inte någon risk för spekulation och handel med tomterna menar stadsbyggnadschefen. Det är alltså inte lönt att ställa sig i kö, köpa en tomt och direkt sälja den vidare och därmed göra sig en hacka.
– Nej, avtalen tvingar köparen att påbörja byggnation och slutföra byggnation inom en viss tid. Annars utgår vite. Avtalen får ej heller överlåtas och köparen förbinder sig att folkbokföra sig på tomten.

Om man anmäler sig till tomtkön dag – när är det rimligt att tro att man kan få bygga sitt drömhus Landskrona?
– Det går inte att säga, personerna som har stått längst i tomtkön har säkert varit registrerade i 30 år eller längre. Så hur lång tid det tar beror mest på en själv och om vilka platser för tomten som man vill ha. De som står först i kön har inte hittat sin drömtomt på drygt 30 år men de två familjerna som köpte de sista tomterna på Kloker 2013 behövde inte stå i tomtkön mer än en knapp vecka, svarar Anna Thott.

På kommunens hemsida finns en ”viss info” om tomtkön. Där kan den intresserade också ladda ner en ansökningsblankett. Det kostar 200 kronor per år att stå i tomtkön.
– Syftet med att skicka ut en faktura varje år är att säkerställa att alla fortfarande är intresserade av att stå i tomtkön. Det vill säga man måste varje år bekräfta intresset genom att betala 200 kronor. Den som inte betalar får en påminnelse och därefter tas man ur kön.

Avslutningsvis undrar vi vilka fribyggartomter som står på tur att släppas till tomtkön.
– Utöver dessa två aktuella områdena finns inga som är direkt på tur. Om tomterna säljer snabbt så finns det anledning att ta fram nya tomter, men säljer de dåligt finns det ingen anledning att stressa med det, avslutar Anna Thott.

På Strandbyn släpps nu havsnära fribyggartomter.
Till arkivet