Tre parter smider planer för Brons- och Silverängen

Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö ska planera för Bronsängen samt den nordöstra delen av Silverängen.
Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö ska planera för Bronsängen samt den nordöstra delen av Silverängen. Allt enligt den avsiktsförklaring som klubbades genom på torsdagens kommunstyrelsemöte.
Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö ska planera för Bronsängen samt den nordöstra delen av Silverängen.
Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö ska planera för Bronsängen samt den nordöstra delen av Silverängen. Allt enligt den avsiktsförklaring som klubbades genom på torsdagens kommunstyrelsemöte.

På torsdagens kommunstyrelsemöte godkändes en avsiktsförklaring som tagits fram mellan Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö. Avsiktsförklaringen omfattar de två kvarteren Bronsängen och del av Silverängen i Karlslundsområdet. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna tillsammans ska utveckla området med bostäder och samhällsservice såsom förskola, skola, centrumverksamhet med mera samt komplettera kvarteren med nya gator och grönstråk. Oppositionen hade dock hellre sett att fler parter fått chansen att vara med och planera.

Den 9 februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en avsiktsförklaring mellan staden och Serneke  gällande ett samarbete om utvecklingen inom idrottsområdet. Samtidigt togs beslut om att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en eller flera detaljplaner för att utveckla Karlslundsområdet för utveckling av idrottsområdet men också av nya och befintliga bostadskvarter.

 Ett förslag till avsiktsförklaring har nu tagits fram för Bronsängen och den del av Silverängen som Hemsö idag äger.
– Detta är en del i det arbete som vi nu planerar för att lyfta hela Karlslundsområdet. Vi ska tillsammans upprätta en ny detaljplan i enlighet med målsättningen för området, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S). Socialdemokraterna lämnade en skriftlig reservation.
– Vi ville se bredare på området, att fler parter skulle få vara med att planera. Dels andra företag som kanske hade varit beredda på att satsa men även de boende i området. Jag undrar om de kommer att få frågan om vad de vill se för verksamheter i området eller om det blir som vanligt, att det presenteras ett färdigt förslag som inte kan ifrågasättas, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S).

Till arkivet