Annons

3 600 konstverk i stadens samling

Stadens konstintendent Birhe Wibrand tar en titt i magasinet där konsten förvaras om den inte är utlånad på diverse tjänsterum.

I snitt växer Landskrona stads konstsamling med 100 verk om året. Tyngdpunkten på verken ligger på det lokala planet och inköp sker företrädesvis från lokala konstnärer. Samlingen växer också genom olika donationer. Under 2017 kommer caféet på museet att visa konst ur stadens konstsamling.

Annons
 

Landskrona stads konstsamling består av cirka 3 600 verk.
– Samlingen består till stor del av material med lokal anknytning. Det kan vara verk av lokala konstnärer, porträtt eller motiv från Landskrona, säger konstintendent Birthe Wibrand.

I samlingen finns några stora donationer och under mars och april kan man på tredje våningen på museet se verk ur Den Höckerska donationen.
– Det är en fin samling om man tycker om konst från tidigt 1900-tal, säger Birthe Wibrand.

Den största donationen är annars från Nell Walden och består av cirka 300 verk av konstnären Nell Walden samt runt 300 verk från Nell Waldens internationella konstsamling. Det är verk av konstnärer anknutna till Der Sturm-rörelsen under tidigt 1900-tal samt verk från Europa under 1950–60-tal.

Från Carl Fredrik Reuterswärd finns en donation på cirka 300 verk på temat Non Violence. Delar av denna samling visas i den permanenta utställningen Non Violence på första våningen.
– Som en deposition i anslutning till utställningen har vi skulpturen som står vid museets entré – revolver med dubbelknut.  Skulpturen med dubbel knut är unik i offentlig miljö, avslutar Birthe Wibrand.

Läs mer: Höckertska donationen visas

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser