Begränsad framkomlighet i centrum

Denna del av Österleden stängs av under vecka 10.
Denna del av Österleden stängs av under vecka 10.

På måndag, den 6 mars, påbörjar NSVA att lägga en dagvattenledning samt att sätta en ny brunn på Österleden mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan. Arbetet beräknas vara klart fredagen den 10 mars.

VA-arbetet medför begränsad framkomlighet på del av Österleden och Drottninggatan. Ett körfält kommer att hållas öppet på Drottninggatan för att man ska kunna svänga höger ut på Österleden.

Busstrafiken kommer att påverkas och går alternativ väg under VA-arbetets gång. 
NCC asfalterar onsdagen den 15 mars vilket kan orsaka mindre störningar.

Till arkivet