Annons

Kända föreläsare hoppas bli vändning för Rotaryklubb

Björn Lind har satsat på få flera namnkunniga föreläsare till Landskrona-Citadell Rotaryklubbs måndagsmöten i vår.

Nästa år firar Landskrona-Citadell Rotaryklubb 50 år. President då är Björn Lind som tillträder posten den 26 juni i år. Den blivande presidenten är dock orolig för rotaryklubbens framtid då genomsnittsåldern i den lokala organisationen blir allt högre. Därför har han redan nu engagerat ett flertal profiler som kommer att hålla föredrag på de traditionella lunchmötena under våren. Bland namnen finns justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, författaren Björn Ranelid samt simexperten Hans Chrunak.

Annons
 

– Det är ju så att ju fler intressanta föreläsare, desto mer besökare vid våra lunchträffar. Det är ganska enkelt, säger Björn Lind.

På 1960-talet var intresset för Rotary så stort att ett antal medlemmar i Rotary Landskrona beslöt sig för att bilda en ny klubb i staden och 1968 bildades så Landskrona-Citadell Rotaryklubb. Nu ser bilden annorlunda ut.
– Då som nu är nätverket fundamentet. Problemet nu är dock att det tenderar att bli en pensionärsklubb. Om men ser på våra möten så är 80 procent pensionärer. Det gör mig väldigt orolig. Därför kommer jag under mitt presidentår verka för att slå ihop de två Rotaryklubbarna i Landskrona igen. Det finns inget utrymme för två lunchklubbar, anser Björn Lind.

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet. Målet är att utföra humanitära insatser och arbeta för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. På det lokala planet medverkar man på flera sätt.
– Tanken är väldigt god. Vi arbetar mycket i det tysta. Men en del saker får stor uppmärksamhet. De tre klubbarna i Landskrona tog ett initiativ till att motverka könsstympning i världen och detta har fått mycket stor genomslagskraft, säger Björn Lind.
– Men vi arbetar också mycket lokalt. Bland annat delar vi ut en hel del stipendier, även detta tillsammans med Landskrona Rotaryklubb och Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb.

Ett sätt att försöka få medlemmar att stanna kvar och samtidigt locka nya är att höja statusen på de föreläsare som gästar organisationen vid dess lunchmöten på Hotel Öresund varje måndag. Tidigare i år har bland annat Ingrid Bengtsson-Rijavec, direktör för hälsa och sjukvård i Region Skåne, arkitekt Ulf Roos och författaren Tony Johansson gästat mötena. Och fler kända namn kommer under våren.
– Den 24 april kommer landets justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och det blir naturligtvis intressant. Dessutom kommer Björn Ranelid, landshövding Anneli Hultén, riksdagsman Allan Widman (L) och Hans Chrunak. Bara för att nämna några. Personligen ser jag fram emot att få lyssna till Dennis Westerberg, säger Björn Lind som varit ansvarig för att engagera föredragshållaren under våren.
– Jag hoppas verkligen att detta ska innebära ett lyft för oss, avslutar Björn Lind.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser