Annons

Maje stans första pedagoghund

Högläsning är viktigt. Här är det Maxx Henriksen som läser för pedagoghunden Maje.

Landskrona har fått sitt första pedagoghundsekipage.

Annons
 

Läraren Jonas Edén på Resurscentrum är tillsammans med den 4-åriga labradortiken Maje stans första licensierade pedagoghundsekipage.
– Det började med att jag hade en elev som var jätterädd för hundar. Det var så pass att det hämmade honom i vardagen, berättar 1-7 läraren.

Efter samtal med pojkens föräldrar så beslutades att han skulle få träffa Jonas Edéns hundar.
– Han fick klappa och umgås med dem och ganska snart märkte vi en förändring. Inte bara på honom utan även på andra elever på skolan där hundarna hade en lugnade inverkan.

Majes syster, Lisa 2 år, även hon en labrador är än så länge lite valpig i sitt beteende men får också vara med i skolan.
När Maje är i tjänst får inga elever eller annan personal klappa henne eller ge kommandon. Då kan det vara så att en elev med lässvårigheter får läsa för henne. Vi vet väl alla hur det kan kännas att läsa inför hela klassen eller en lärare, säger Jonas Edén och underförstått, att vikten av högläsningen för att så småningom bli en god läsare inte nog kan understrykas.
– Eleven får då vara ensam i klassrummet med hunden och mig.

Nu är det inte bara som läshund Maje arbetar. Hon fungerar rent av som en sporre i det dagliga skolarbetet och kan med sin närvaro lösa upp aggressioner hos en utåtagerande elev.
– Vi hade ett slagsmål som slutade tvärt när man upptäckte hundarna, berättar Jonas Edén och menar att pedagoghunden bidrar till att öka självförtroendet och självkänslan hos eleverna men också att den är ett verktyg när det gäller att utveckla språk och kommunikation.

Pedagoghunden är som sig bör lämplighetstestad. Nyligen blev både Maje och Jonas Edén diplomerade efter genomgången utbildning.
– Vi har en lärare som har valpar som arbetar på BUP-skolan och faller det väl ut där så ska vi även låta utbilda dem, säger May-Louise Sjögren, enhetschef på Resurscentrum.

– Jag ser också att vi kan utveckla samarbetet med grundskolorna ytterligare då det gäller elever med lässvårigheter. Tanken är då att låta eleven gå en intensivkurs hos Jonas och Maje.

Resurscentrum tar emot elever under en begränsad tidsperiod (kortare eller längre) för att underlätta för hemskolan att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven att få en bättre fungerande arbetssituation i klassen på lång sikt. Placering där görs i samråd mellan rektor på hemskolan, vårdnadshavare och ansvariga för Resurscentrum.

Tillsammans är de ett ekipage, Maje och  läraren Jonas Edén, men det är väl naturligt att fokus hamnar på hunden.

Jonas Edén visar upp en del pedagogiska tricks som Maje kan utföra och som kan vara bra att ta till i olika klassrumssituationer.

Här slår Maje med tärning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser