Annons
Fredagen den 21:e januari
1.8°C 9.7m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

Kulturministern tackade nej till Landskrona Foto Festival

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tackade nej till att komma till Landskrona Foto Festival till hösten.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tackade nej till att komma till Landskrona Foto Festival till hösten. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Landskrona Foto Festival har bjudit in kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till årets arrangemang som hålls den 8-17 september. Hon har dock valt att tacka nej.

Annons
 

l samband med öppningen av Landskrona Foto Festival 2017 arrangerar Landskrona Foto I samverkan med Malmö museer och Riksförbundet Sveriges museer en konferens för de svenska museernas fotografi- och dokumentationsansvariga.

Till denna konferens bjöds kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ner för att hon skulle få ge din syn på det fotografiska kulturarvet. Tanken var också att hon skulle delta i ett panelsamtal tillsammans med några av landets främsta fotohistoriker, Eva Dahlman, Niclas Östlind och Per Lindström.

Något ministerbesök blir det dock inte då hon valt att tacka nej till inbjudan. Istället kommer hon att ersättas av någon representant från Riksantikvarieämbetet.

Konferensens tema i övrigt kommer att vara hur museerna skall kunna klara att samla in, värdera och bevara fotografiska bilder ur den stora ström av digitala fotografier som idag flödar via sociala medier och andra källor.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser