Annons

Ålgräsängar ska beaktas vid hamnutbyggnad

Såhär är det tänkt att den nya utbyggnaden av hamnen i Borstahusen kan bli. Bottnen där den nya utbyggnaden ska ske är dock känslig enligt stadens miljöförvaltning.

Det planförslag gällande utbyggnaden av Borstahusens hamn som Stadsbyggnadsförvaltningen först haft ute på samråd och nu även på remiss har fått svar från stadens miljönämnd. Generellt är nämnden inte emot en utbyggnad om de bara får gehör för sina yttranden.

Annons
 

Inför det samråd som hölls i början av 2016 hade miljönämnden tre yttranden.
– Planförslaget tar inte tillräcklig hänsyn till naturvärdena i havet och de störningar som utbyggnaden av hamnen ger. Vi anser att i det fall utvidgningen av hamnen blir av ska förlusten av grunda bottnar med ålgräs kompenseras, säger Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden.
– Dessutom vill vi att de rena muddermassor som tas om hand ska användas till kommunens stränder och inte som fyllnadsmassor i utbyggnaden av hamnen. Och vi vill även att de viktigaste klimatskydden ska säkerställas i plankartan så att mark reserveras, och inte bara genom en administrativ bestämmelse för hela planområdet, säger ordföranden.

När nu planförslaget åter är på remiss har miljöförvaltningen lämnat ytterligare ett yttrande som miljönämnden skriver under på.
– Det är viktigt att det finns plats för båtskrovsrengöring i vattenområdet, spolplatta på land, tömningsstation och andra anordningar som gör hamnen modern och miljömässigt hållbar, säger Lilian Håkansson.

Den viktigaste frågan är dock den känsliga botten där hamnen är tänkt att byggas.
– Ålgräsängar är en viktig miljö för fiskarnas fortplantning och dessa har under de senaste decennierna minskat kraftigt. Som planförslaget beskriver så kommer en mindre ålgräsäng att direkt påverkas av hamnens utvidgning. Men eftersom ålgräs är känsliga för störningar så kommer den ökade båttrafiken och eventuellt ändrade mönster för sandtransport kunna påverka ett betydligt större område. Med vetskapen om ålgräsängarnas och de grunda bottnarnas betydelse för havsmiljön och hur de på senare år minskat kan även förlusten av små områden få betydelse.

Skulle alla dessa yttranden få gehör i den detaljplan som en dag ska spikas så ser inte miljöförvaltningen eller miljönämnden något hinder att bygga. Om det sedan finns ett så stort behov av en utbyggd hamn låter Lilian Håkansson vara osagt.
– Personligen är jag tveksam till att det finns ett behov av en utbyggd hamn i Borstahusen. Men ska man ändå bygga ut så är det lika bra att göra det ordentligt. Det för med sig mindre skador än om du först bygger ut lite och sedan får utvidga längre fram i tiden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser