Färjestaden Landskrona blommar upp

Fem färjor inne för underhåll på Oresund Drydocks. Foto: Oresund Drydocks.
Fem färjor inne för underhåll på Oresund Drydocks.
Foto: Oresund Drydocks.

Det är minst sagt bra ruljans nere på varvsområdet för tillfället. Igår kunde inte mindre än fem färjor skådas samtidigt hos Oresund Drydocks.

– Ja det är bra fart på sakerna så här års, jul-nyår och januari månad är vår högperiod vart år vad gäller färjor och Ro-Ro båtar, säger Anders Larsson, vice vd på Oresund Drydocks.

Anledningen till högtrycket är i sig naturligt. Trafiken med passagerare och rullande last går ner en del i samband med julhelgen och framförallt månaden efter jul, och då passar rederierna på att underhålla sina fartyg.
– Just dessa typer av fartyg är mycket beroende på förutsebarhet och förmåga att hålla tidsplanerna. De går på fasta turlistor, oavsett om det är passagerare, papper eller bilar som är lasten som väntar dem. Därför är vi ju stolta och glada att få förtroendet att docka just dessa typer av fartyg. Det är ett bevis på att vi levererar till deras förväntningar, understryker Anders Larsson.

Vice vd:n kan blicka tillbaka på ett bra år även om det finns en del orosmoln, kanske främst över Nordsjön.
– 2016 var ett år med bra fart för oss, speciellt den första halvan av året var väldigt intensiv, menar Anders Larsson.
– Om man ser till sjöfarten som helhet är det just nu situationen med fartyg som arbetar med oljeutvinning som tynger ner. Per idag ligger strax under 200 fartyg i upplag i Nordsjöområdet. Det vill säga att dessa är stillaliggande utan uppdrag och driftbesättning ombord. Det motsvarar över 25 procent av den flottan, säger han och det är naturligtvis något som även slår mot varvsnäring som helhet.
– Det är färre fartyg som behöver dockas, förtydligar Anders Larsson som emellertid ser positivt på framtiden för Oresund Drydocks.
– Vi är inte i så stor utsträckning exponerade direkt mot den delen av oljeindustrin och kan utveckla de befintliga kundgrupperna vi har.

När det gäller framtidsplanerna tittar Oresund Drydocks på en del olika alternativ.
– Vi är i slutfasen av processen med vårt nya verksamhetstillstånd som kommer klargöra vilken verksamhet vi kan och får bedriva. Det blir helt avgörande för vilken väg vi kan ta, avslutar Anders Larsson.

Till arkivet