Annons

Avtal ska öka boendeinflytande

Ett avtal mellan Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter ska göra att hyresgästerna i Sandvången och Pilängen kommer att kunna påverka sin boendemiljö.

Ett avtal mellan Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter ska göra att hyresgästerna i Sandvången och Pilängen kommer att kunna påverka sin boendemiljö.

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB har ingått avtal för att säkerställa en smidig och trygg övergång från Landskronahem till Stena Fastigheter för de berörda hyresgästerna.

Annons
 

Kort efter att kommunfullmäktige i Landskrona fattat beslut om att Landskronahem skulle sälja Sandvången och Pilängen inleddes en dialog mellan Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen. Resultatet blev att parterna undertecknat fyra avtal som kommer leda till ett tydligt och bra inflytande för hyresgästerna hos sin nya hyresvärd.

Avtalen gäller nya förhandlingsordningar, inre underhåll och boendeinflytande både i lokal verksamhet och vid eventuella ny- och ombyggnationer.
– Dessa avtal ger hyresgästerna i Stena Fastigheters bestånd ett reellt inflytande och stöd att organisera sig. Det visar också på att Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter tillsammans tar ansvar för boendeinflytande och för att utveckla hyresrätten till ett bättre boende i Landskrona, säger Richard Mortenlind, regionchef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Syftet med avtalen är att säkerställa att hyresrätten är ett boende som kännetecknas av trygghet, inflytande, trivsel och god kvalitet.
– Vi ser fram emot en god relation med våra nya hyresgäster, ett gott samarbete med de lokala hyresgästföreningarna och har som ambition att utveckla och förbättra våra nya bostadsområden och staden Landskrona som helhet, säger Ola Svensson, fastighetschef på Stena Fastigheter Malmö AB.

Hyresgästföreningen kommer tillsammans med Stena Fastigheter också att utföra en enkätundersökning bland hyresgästerna under januari och februari. Enkäten kommer att ta upp frågor kring trygghet, inflytande, underhåll och service. Även detta för att övergången för de berörda ska bli så bra som möjligt.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser