Länsstyrelsen och Befesa i möte

Nu har ett möte mellan Länsstyrelsen Skåne och Befesa Scandust hållits om de förelägganden som ålagts Landskronaföretaget.

 Vid mötet deltog representanter för Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och SGI, Sveriges geotekniska institut. Befesa Scandust företräddes av koncernens finanschef Wolf Lehmann och vd Fredrik Trydegård. Vid mötet medverkade också konsulter som bolaget anlitat för att arbeta med de undersökningar som krävs.

–Vi har haft ett bra möte, där bolaget på ett seriöst sätt har visat hur de ska arbeta för att komma till rätta med de allvarliga problem som Länsstyrelsen Skåne och Arbetsmiljöverket har visat på. Bolaget har förklarat att de tänker leva upp till samtliga krav i Länsstyrelsens förelägganden och förbud, säger miljödirektör Annelie Johansson vid Länsstyrelsen Skåne.

Befesa Scandust kommer efter mötet att redovisa de svar Länsstyrelsen har krävt i sina förelägganden. Senast på måndag ska bolaget presentera en handlingsplan över vidare undersökningar av industriområdet, för att kunna identifiera och åtgärda problemen med cyanid och tungmetaller i slam och grundvatten.

Produktionen vid Befesa Scandust ligger nere, sedan Länsstyrelsen förra fredagen beslutade om ett förbud. Vid mötet igår anhöll bolaget om dispens om att transportera bort 2500 ton färdigbearbetat rostfritt stål till kunder.

–Där vill vi vara tillmötesgående, men vi behöver först få in en plan för hur det ska gå till. Och sedan vill vi att våra inspektörer ska vara på plats när transporterna sker, säger Annelie Johansson, som är nöjd med utgången av mötet.

–Det här var ett första möte, men vi kommer att behöva träffas fler gånger. Jag ser fram emot en fortsatt positiv dialog med Befesa Scandust.

Länsstyrelsen Skåne kommer senare i eftermiddag att ha möte med Landskrona kommun. På tisdag i nästa vecka är ett möte inbokat med SGI.

Till arkivet