Facken kritiska till rekryteringsprocessen

Stefan Johansson och Christian Alexandersson får på tisdagen kommunstyrelsens godkännande vid ett extrainsatt KS-möte.
Stefan Johansson och Christian Alexandersson får på tisdagen kommunstyrelsens godkännande vid ett extrainsatt KS-möte.
Stefan Johansson och Christian Alexandersson får på tisdagen kommunstyrelsens godkännande för sina nya tjänster vid ett extrainsatt KS-möte.

I morgon kommer ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde att utse Christian Alexandersson till stadsdirektör från den tidpunkt då överenskommelse kan träffas.

– Just nu ska vi sy ihop det sista kring hur det ska se ut med vd-tjänsten för det nya koncernbolaget. En tjänst som Christian Alexandersson också kommer att inneha, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg som nu har att fastställa lön och andra anställningsvillkor för stadsdirektören.
– Min målsättning är att ha det klart innan vi går på julledighet, säger Torkild Strandberg.

Christian Alexandersson innehar idag befattningarna som vd för Landskrona stadsutveckling AB samt är utvecklingschef i Landskrona stad.
Arbetet som utvecklingschef går nu upp i tjänsten som stadsdirektör och vem som blir vd för stadsutvecklingsbolaget är upp till dess styrelse att besluta kring. De ha möte på fredag och frågan lär dristas då.

Kommunstyrelsen kommer imorgon också att utse Stefan Johansson till biträdande stadsdirektör men där är det hans kollega Christian Alexandersson i egenskap av stadsdirektör som fastställer hans lön och eventuellt andra anställningsvillkor.
– Anledningen är att det är stadsdirektörens arbetsuppgift. Det är han som anställer sin biträdande chef samt förvaltningscheferna. Anledningen till att jag i egenskap av KSO sätter Christians lön och villkor är att han inte kan göra det själv, förklarar Torkild Strandberg.

Facken efterlyser större öppenhet
Under MBL-förhandlingarna hade de närvarande personalorganisationerna inget att erinra mot arbetsgivarens förslag av kandidater däremot var de fyra stora fackförbunden kritiska till bristen på öppenhet i rekryteringsprocessen,
– Vi har inga invändningar mot de föreslagna kandidaterna. Däremot är vi, som framförts undertidigare förhandlingar och överläggningar, inte eniga med arbetsgivaren kring hur rekryteringen genomförts. En öppen process kvalitetssäkrar och ger större legitimitet. Det ligger ett stort signalvärde i varje rekrytering utifrån värdegrunden BRA och synen på Landskrona stad som en attraktiv arbetsgivare, skriver företrädarna för Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i en bilaga till MBL-protokollet.

Media visste mer än facket
Visions ordförande Madelene Eriksson valde att gå ett steg längre och närvarande inte vid intervjuerna med den blivande stadsdirektören och den biträdande stadsdirektören.
Vi har hela tiden efterfrågat och blivit lovade att vara med i rekryteringsprocessen men då vi nu anser att det redan är bestämt när det gick ut i media tidigare i veckan anser vi oss inte behöva sitta med i intervjuerna, skriver Madelene Eriksson i protokollet.

Till arkivet