Annons
Torsdagen den 20:e januari
2.8°C 12.7m/s
Dagens namn: Fabian, Sebastian

Parkering i Teaterparken snart klar

Anläggningsarbetarna från Peab håller på att bredda Österleden i höjd med Teaterparken för att anlägga  parkeringsplatser. På den 140 meter långa sträckan ska det rymmas 25 parkeringsplatser.

Anläggningsarbetarna från Peab håller på att bredda Österleden i höjd med Teaterparken för att anlägga parkeringsplatser. På den 140 meter långa sträckan ska det rymmas 25 parkeringsplatser.

I samband med att det byggs på flera platser i centrala Landskrona så har antalet parkeringsplatser minskat. Detta håller som bäst på att åtgärdas. Tydligast syns det på Österleden där 25 parkeringsplatsen anläggs vid Teaterparken.

Annons
 

I samband med byggnationer i centrum har två stora parkeringsplatser försvunnit. 200 platser har tagits bort på kvarteret  Havsörnen och Jönsaplan. Dessa kommer emellertid att ersättas med cirka 235 platser till våren 2017.
– Ett flertal är rent av klara tidigare, säger teknik- och servicenämndens ordförande Bo Lundgren (L).
– Anläggningsarbetet har redan börjat på Österleden vid Teaterparken. Där kommer 25 parkeringsplatser att så klara i december.

Dessutom har Kolgatans parkeringsplats i anslutning till Venterminalen utökats med cirka 120 platser och Kasernplan har byggts ut med 66 platser. Lägg därtill att cirka 25 platser färdigställts i kvarteret Neptun.

De som de senaste dagarna gått förbi uppfarten till parkeringen som ligger på taket till Team Sportia har noterat att det händer saker. Där håller parkeringen på att färdigställas.  Om dessa P-platser är för allmänheten har Landskrona Direkt inte lyckats utröna då Paulssons vd Peter Billquist, som äger fastigheten,  befinner sig på resande fot.

Fler parkeringsplatser
Planer finns också för ännu fler parkeringsplatser. Diskussioner pågår med Landskronahem angående cirka 100 garageplatser som blir tillgängliga 2017 i fastigheten Östra Roten med infart från Norra Långgatan.
I anslutning till Cirkulationsplatsen ”33 lågor” frigörs en yta mellan Östergatan-Österleden, här planeras ett femtiotal parkeringsplatser.

Utöver detta så samverkar Landskrona stad just nu aktivt tillsammans med Trafikverket för att skapa nya parkeringsmöjligheter vid före detta Thorn i direkt anslutning till ombyggnaden av rondellen 33 lågor och kvarteret Jäntan.

I det centrala området omkring Citygross planeras i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och Landskrona Stadsutveckling AB en större samlokalisering av parkeringsplatser. Utredning kring detta pågår.

Just nu pågår arbetet med att färdigställa parkeringsplatsen på taket på byggnaden mellan Stora Norregatan och Järnvägsgatan.

Just nu pågår arbetet med att färdigställa parkeringsplatsen på taket på byggnaden mellan Stora Norregatan och Järnvägsgatan.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser