Annons

Direktörerna på pulsen

christian_alexandersson161114_1

Christian Alexandersson, 51, blir ny stadsdirektör i Landskrona. Hur länge han kommer att inneha posten varken kan eller vill han svara på.

Idag presenterades treklöverns förslag till ny stadsdirektör och biträdande stadsdirektör på en presskonferens på stadshuset. Och det är som vi skrev i en tidigare artikel Christian Alexandersson och Stefan Johansson som kommer att föreslås vid ett kommunstyrelsemöte runt månadsskiftet november/december. Skulle förslaget gå genom så kommer de båda att tillträda sina tjänster någon vecka senare.

Annons
 

Vad händer med nuvarande tjänster som tillförordnad utvecklingschef samt VD för Stadsutvecklingsbolaget?
– Jobbet som utvecklingschef går in i stadsdirektörsjobbet. Men hur det blir med tjänsten som vd för stadsutvecklingsbolaget återstår att se. Vi har haft styrelsemöte idag där Torkild har informerat och i nästa steg så ska vi ta upp en diskussion om en ersättare, säger Christian Alexandersson.

Är det bred politisk uppgörelse som ligger bakom?
– Jag har förankrat det i vår konstellation. Jag har inte heller fått några indikationer på att någon motsätter sig detta. Vi har dock inte suttit och pratat med oppositionen personligen, svarar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Det socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Esbjörnsson är inte helt okritisk.
– Vi har haft synpunkten att de som har gjort utredningen skapar uppdragen till sig själva. Men det är treklöverns organisation uppbackade av  Sverigedemokraterna som gör rekryteringen möjlig, säger han utan att avslöja om det kommer att bli någon debatt när ärendet tas upp.

Torkild Strandberg bemöter kritiken från oppositionen.
– Varken Christian eller Stefan har sökt jobben. Det är jag som kommunstyrelsens ordförande som   bett dom söka. Jag har varit mycket angelägen om att få dom på plats, säger Torkild Strandberg och svarar ja på frågan om Christian Alexandersson även kommer att bli vd för det koncernbolag som ska bildas.

Byggkranar och byggnadsställningar i massor
På boendefronten sker nu en tillväxt av sällan skådat slag. Vad blir nästa steg i tillväxtökningen?
– Nästa steg handlar om att vi ska ha en bättre struktur på att hantera det externa kapitalet, att vi är fortsatt bra på plansidan, att vi tar vara på dom möjligheter som finns. Vi ska klara av hanteringen av innerstaden.  Nästa steg handlar om att vi ska bli ännu bättre, menar Christian Alexandersson.

Men ser du något geografiskt område som kommer att utvecklas, exempelvis på industriområdet eller mellan stationen och handelsområdet vid Landskrona södra?
– Den stora översiktsplanen är styrdokumentet vi jobbar utifrån. Alla delar som är markerade där är aktuella, säger han vidare.

Stefan Johansson har fram tills nu varit tillförordnad stadsdirektör. Nu blir han biträdande dito med ansvar för arbetet inåt i organisationen.
– Det som skiljer sig är att det nu blir en tydlighet i min roll. Jag kommer att jobba långsiktigt och strategiskt med styrningen i budgetprocessen. Mitt jobb är att arbeta för att kvalitén och produktiviteten inom välfärden ska öka och att den ska bli effektivare, säger Stefan Johansson och fortsätter.
– Det som har hänt på de senaste åren är att vi har fått ett tydligare ansvar för migration, sysselsättning, IT- och fastighetsstrategiska frågor och dom kommer att ligga på stadsledningskontoret under min ledning.

Hur ska välfärden bli mer effektiv?
– Den är säkert effektiv idag men ingenting är optimalt. Utvecklingen går framåt, inte minst så blir allt mer digitaliserat. Vi är också relativt duktiga till att ta fram statistik ur olika perspektiv men vi är inte riktigt vassa på att analysera. Det blir den första delen av mitt arbete, att göra en långsiktig analys och jämföra med omvärlden. Vilka är bäst inom de olika områdena? Kan vi lära av varandra? Jag tror att vi med den nya organisationen skapar bättre förutsättningar till detta, att jobba mer långsiktigt.

Menar du att man ska jämföra exempelvis mellan privata entreprenörer och kommunala?
– Det också. Men jag vill även jämföra mellan olika kommuner. Vissa kommuner har bättre effektivitet och vi ska då fråga oss varför dom har det, säger Stefan Johansson och fortsätter.
– Det blir mer proaktivt arbete och inte så kortsiktigt. Jag vill påstå att vi idag är ganska kortsiktiga i våra budgethanteringar och ser ett år framåt och i bästa fall två eller tre år. Men vi har inte råd med det längre. Vi måste ha längre tidsperspektiv och jobba mer strategiskt även med välfärdsfrågor.

Privata alternativ inom skola, vård och omsorg påstås oftast vara biligare och bättre enligt kundundersökningar. Vad är det de gör som inte görs inom den kommunala verksamheten?
– Det kan jag inte svara på nu. Det krävs en analys och sedan får vi arbeta fram en strategi efter det. Jag vill inte föregripa vår analys som måste vara långsiktig. Vi måste också titta på hur vårt åtagande kommer att se ut om fem eller tio år och sedan planera efter det, säger Stefan Johansson.

Torkild Strandberg inflikar.
– Vi får en åldrande befolkning och då kommer kraven att öka. De kommer med fog att ställa krav på det som levereras. Och för att kunna göra det så måste vi se till att den här organisationen levererar mer för varje insatt krona. Gör man inte det så måste man börja kompromissa med kvalitet och omfattning samt att låta medborgarna betala mer för detta genom att höja skatter och avgifter. Jag vill undvika det. Istället vill jag få ut mer av varje krona som betalas in i detta systemet. Det är detta som det här handlar om, betonar han.

Hur man ska mäta och analysera undersökningar vet inte Stefan Johansson idag.
– Det är klart att det är svårt att göra exakta värderingar när man talar om mjuka värden. Det gäller att ha en bra dialog med medborgare och brukare.

Torkild Strandberg inflikar än en gång.
– Det finns oerhört många sätt att mäta. Genom attityder men också genom rent sakliga mätningar som hur näringsrik mat som serveras. Men vi måste anamma den kultur som handlar om vad vi får för pengarna istället för att alltid prata om att vi behöver mer pengar. Vi vill ha ut så mycket som möjligt och så hög kvalitet som möjligt för varje krona, upprepar Torkild Strandberg.

När allt är på plats lär fler anställas i organisationen.
– Det kommer att förstärkas i stabsfunktionen, en utredningsfunktion både för den externa som interna sidan. Det är faktiskt redan påbörjat genom att vi anställt en person på ekonomisidan.

Vilka löneförmåner och hur mycket de båda  stadsdirektörerna kommer att tjäna kommer det att förhandlas om efter att beslutet tagits i kommunstyrelsen.
– De kommer i alla fall inte att tjäna mindre än idag, säger Torkild Strandberg.
– Beslutet kommer att tas, antingen på ett ordinarie eller ett extra KS-möte i slutet av november eller i början av december. Troligtvis blir det på ett extra möte.

Torkild Strandberg är mycket nöjd med de båda kandidaterna.
– Det finns en lång dokumenterad erfarenhet. Vi vet vad båda två går för. Vi har haft Christian som prov anställd i tre år och vi känner varandra väl. I Stefan Johanssons fall så har han få överraskningar att bjuda på efter 33 år i kommunal tjänst. Går allt i lås så börjar de sina nya jobb redan i december.

Någon tvekan om att tacka ja till jobberbjudandet fanns inte.
– Nej, svarar såväl Christian Alexandersson som Stefan Johansson på frågan.

Samarbetet fungerar redan bra mellan de två blivande stadsdirektörerna. - Vi lär ju klampa in på varandras områden i framtiden men det gör inget. Vi sitter i samma båt, säger Christian Alexandersson.

Samarbetet fungerar redan bra mellan de två blivande stadsdirektörerna.
– Vi lär ju klampa in på varandras områden i framtiden men det gör inget. Vi sitter i samma båt, säger Christian Alexandersson.

christian_alexandersson161114_2

Torkild Strandberg är nöjd med sina rekryteringar.

Christian Alexandersson bor sedan tre år tillbaka i Landskrona och trivs bra och ser stora framtidsmöjligheter för staden.

Christian Alexandersson bor sedan tre år tillbaka i Landskrona och trivs bra och ser stora framtidsmöjligheter för staden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser