Vitesförelägganden mot Scandust

Befesa Scandust har nu fått tillåtelse att åter starta upp sin återvinningsverksamhet.
Länsstyrelsen har beslutat om föreläggande mot Befesa Scandust.
Länsstyrelsen har beslutat om föreläggande mot Befesa Scandust.

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot Befesa Scandust i Landskrona.

Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har allvarliga miljöproblem uppkommit i bolagets närhet. Bland annat har omfattande fiskdöd noterats i Södra hamnbassängen och kommunens avloppsreningsverk har slagits ut vid upprepade tillfällen. I samband med schaktarbeten på en intilliggande fastighet har starkt cyanidförorenat grundvatten nyligen trängt upp, något Befesa Scandusts vd Fredrik Trydegård, betvivlar kommer från hans företag.

Det första vitesföreläggandet omfattar åtta punkter och avser att bland annat klargöra hur Befesa Scandust hanterar vattenrening, provtagning och analys av cyanid samt andra metallföroreningar.

Det andra vitesföreläggandet omfattar sju punkter och gäller Sevesolagen som berör storskalig hantering och lagring av kemikalier som kan orsaka allvarliga kemikalieolyckor.

– Vi vill veta hur bolaget avser att agera eftersom det framkommit att bolaget hanterar zinkslam som kräver tillstånd enligt Sevesolagstiftningen. Bolaget saknar i dagsläget sådant tillstånd, säger Margareta Svenning, jurist på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsens förelägganden gäller omedelbart även om de överklagas. Länsstyrelsen Skåne kommer även inom kort att utföra egen provtagning av bolagets slamupplag.
– Syftet är att kartlägga föroreningarnas art och omfattning och vilken betydelse upplaget kan misstänkas ha för det förorenade grundvatten som påträffats i närområdet, säger Margareta Svenning.

Läs mer: Befesa Scandusts vd förnekar cyanidutsläpp 

 

Till arkivet