Brandgult visar (cykel)vägen

Bajkar visar vägen.
Bajkar visar vägen.
Bajkar visar vägen.

På fyra ställen i Landskrona har kommunen placerat ut, vad de kallar bajkar. Tanken är att de ska lyfta fram cykelstråken i Landskrona och samtidigt fungera som stöd vid trafikljus och korsningar för cyklisten.

Cyklismen har en betydande roll i ett hållbart samhälle vilket Landskrona stad vill uppmuntra.
– Vi har inledningsvis valt att placera bajkarna på platser i Landskrona där vi vill synliggöra cykelstråken och vid huvudgator som vi vet ett stort antal cyklister korsar, förklarar Birthe Bunke, trafikingenjör på Landskrona stad.

Vid dessa cykelöverfarter har eller kommer Bajk att sättas upp:
Eriksgatan-Borgmästargatan,  Österleden–Ringvägen, Stationen samt på Helsingborgsvägen vid Bildeverondellen.

Till arkivet