Annons

Bergsöe satsar i Landskrona

Blyraffinering hos Boliden Bergsöe som nu gör satsningar i en anläggning för plastseparation som väntas tas i bruk om ett år.

Blyraffinering hos Boliden Bergsöe som nu gör satsningar i en anläggning för plastseparation som väntas tas i bruk om ett år.

Boliden Bergsöe investerar i en anläggning för plastseparation som väntas tas i bruk under andra halvåret 2017.

Annons
 

Anläggningen möjliggör återvinning av polypropen som är en av de plaster som finns i batterier.
– Minskad förbränning av plast ger förbättringar för arbetsmiljön samtidigt som Bergsöes utsläpp av koldioxid reduceras med över 20 procent. Polypropen blir en ny säljbar produkt som bidrar till att öka den totala återvinningsgraden för batterierna, informerar företagets general manager Peter Carlsson.
Den nya verksamheten beräknas leda till fyra nya tjänster i produktionen.

Blysmältverket Bergsöe är en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier och Nordens enda sekundära smältverk för bly. Huvudprodukterna är rent bly och legeringar enligt kundspecifikation.
– Bergsöe bidrar till ett på många sätt lönsamt kretslopp genom att årligen utvinna bly från cirka 70 000 ton uttjänta blybatterier från främst Norden, menar Peter Carlsson.

Ungefär 60 procent av blyproduktionen säljs till batteriindustrin i Europa och resten används i andra tillämpningar, bland annat blyplåt och strålskydd. Dessutom värmer spillvärmen från blysmältverkets process delar av Landskronas fjärrvärmenät.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser