Annons

Guldklöver till Spirit of Hven Backafallsbyn

Familjen Molin mottagare av Centerpartiets Guldklöver 2016. Flankerade av Daniel Nylander och Sven Svederberg från Centerpartiet. Foto: Privat.

Familjen Molin mottagare av Centerpartiets Guldklöver 2016.
Flankerade av Daniel Nylander och Sven Svederberg från Centerpartiet. Foto: Privat.

Spirit of Hven Backafallsbyn tilldelades 2016 års Guldklöver,  Centerpartiets miljöpris.

Annons
 

1972 höll FN historiens första miljökonferens i Stockholm. För att påminna om miljöns betydelse hålls varje år Världsmiljödagen den 5:e juni. Varje år varierar temat. Det har exempelvis handlat om tillgång till rent vatten, hållbart utveckling, förnybara resurser, miljö och klimatförändringar. I samband med den internationella miljödagen har Centerpartiet lokalt för vana att dela ut ett eget miljöpris.

Anja och Henric Molin (ägare till Spirit of Hven Backafallsbyn) tilldelades Centerpartiet i Landskronas miljöpris för 2016.
–  Detta för att de i sina produkter och i sin verksamhet i största möjliga mån använda ekologiska och närproducerade råvaror. Närodlat och ekologiskt odlade råvaror minskar belastningen i ekosystemet och leder en hållbar produktion och långsiktig utveckling, säger Sven Svederberg, själv venbo.

I motiveringen till priset framhölls också att Anjas och Henrics berömvärda entreprenörskap utvecklat Spirit of Hven Backafallsbyn till Vens största arbetsgivare.
– Allt i Centerpartiets anda, avslutar Sven Svederberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser