Annons

Mer renoveringspengar till Häljarps mölla

Johan Rietz, ordförande i Rönnebergs härads hembygdsförening med ett av alsföremålen som skapats ur den gamla Häljarps möllans ekaxel.

Johan Rietz, ordförande i Rönnebergs härads hembygdsförening med en träskulptur skapad ur den gamla Häljarpsmöllans ekaxel.

Rönnebergs härads hembygdsförening kämpar på för att med många bäckar små få ihop till en halv miljon kronor.
Än är man inte i mål men ett bra stycke på vägen.

Annons
 

– Från att ha haft ett behov av 495 000 kr för att renoveringen av Häljarps mölla skulle bli fullfinansierad så fattas nu cirka 200 000 kronor, säger föreningens ordförande Johan Rietz.

– Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi fått från olika håll. Stödet är av helt olika slag. Vi har fått donationer från privatpersoner och organisationer. Med ideella insatser har vi kunna reducera och ibland eliminera kostnader i förhållande till budget samtidigt som de ideella insatserna kan räknas in som ett värde i motfinansieringen, berättar Johan Rietz som även kan glädjas åt att Landskrona Stad stöder projektet genom att hjälpa till med en del servicekostnader.
– Vi har även sålt en del föremål producerade ur den 600 år gamla ekaxeln till facila priser. Sammantaget gör detta att vi nu skrapat samman 300 000 kronor. Men vi är inte i mål ännu, poängterar han.

Beträffande den gamla axeln som det skapats föremål av så har man nu fått ut det som är möjligt av större bitar. 
Det som är kvar kommer sannolikt att bli mindre saker som värmeljushållare, nyckelbrickor och dylikt. Så de som köper de lite större föremålen får något som är riktigt unikt, avslutar Johan Rietz.

Läs mer:
Möllorna runt Landskrona

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser