Annons

19 dagar utan svar

Montage. Cheferna Christin Jonsson, omsorgsförvaltningen, Jörgen Hanak, Miljöförvaltningen samt Annette Lindberg Molin, individ- och familjeförvaltningen har inte svarat på våra mejlfrågor.

Cheferna Christin Jonsson, omsorgsförvaltningen, Jörgen Hanak, Miljöförvaltningen samt Annette Lindberg Molin, individ- och familjeförvaltningen har inte svarat på våra mejlfrågor. Foto: Landskrona stad. Bilden är ett montage.

Förra veckan inledde vi en serie där vi undersöker kommunala politiker och förvaltningars vilja att svara på mejl. I dag avslutar vi serien genom att gå igenom de frågor vi inte har fått några svar på. I vår undersökning har merparten av förvaltningscheferna åtminstone hört av sig. Dock är det tre som inte har levererat några svar på våra frågor. Varför?

Annons
 

Annette Lindberg Molin, individ- och familjeförvaltningen, och Christin Jonsson, omsorgsförvaltningen, har skickat automatiska svar som man så ofta gör när man inte är anträffbar. I dessa fall rör det sig om tillfälligt deltidsarbete, respektive ledighet. Vad man däremot inte har gjort är att ge oss svar på våra frågor efter ledigheten. Nu har det gått 19 dagar sedan frågorna skickades ut och de är fortfarande obesvarade.

Dessa frågor skickades till Annette Lindberg Molin.
Jag har ett par frågor gällande ensamkommande flyktingbarn. Hur många kom till Landskrona under 2015? Hur många olika boenden placerades dessa på i Landskrona? Hur många av dessa boenden var privata? Jag skulle vilja ta del av de avtal som är skrivna med de privata boendena.

Följande fråga ställdes till Christin Jonsson.
Jag undrar hur avtalet ser ut med de som levererar mat till äldreboendena i dagsläget?

Till Jörgen Hanak, Miljöförvaltningens chef, ställde vi frågor som berör fiskdöden i hamnen. Mejlet har varken besvarats, vidarebefordrats eller ens mötts av ett autosvar. Frågan löd:
Jag skulle vilja ta del av de undersökningar som gjorts gällande fiskdöden i hamnen mellan varvet och Yara. Mejla mig gärna alla domar och överklaganden i fallet.

Att frågorna efter mer än två veckor fortfarande hänger i luften är långt ifrån godkänt. Varför vi inte fått någon återkoppling kan vi endast att spekulera om. Borde inte förvaltningscheferna åtminstone ta reda på om frågeställaren har lyckats få svar på annat håll under deras frånvaro?

Oscar Niemi undersöker:

 

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser